L&F til kommuner: Giv lov til at fodre ekstra på tørkeramte § 3-arealer

Kommunerne bør dispensere fra forbud mod at tilskudsfodre på § 3 arealer, så dyrene ikke risikerer at sulte, opfordrer Landbrug & Fødevarer. Men søg kun undtagelsesvist og i nødstilfælde, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Den alvorlige tørke har blandt mange andre problemer givet mangel på græs på de arealer, der afgræsses af kreaturer.

Det betyder, at dyrene kan komme til at sulte, hvis de ikke får noget ekstra i maven i form af tilskudsfoder som halm, ensilage eller kraftfoder.

Derfor har Landbrug & Fødevarer skrevet ud til landets kommuner med opfordring til, at kommunerne efter ansøgning giver dispensation fra forbuddet mod at tilskudsfodre på § 3 arealer, og at de sørger for en kort behandlingstid af ansøgningerne, selvom det er ferietid.

Samtidig opfordrer Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, dog til, at landmænd kun helt undtagelsesvist og i nødstilfælde vælger denne mulighed.

Helt speciel situation

»Det er en helt speciel situation i år, det vil vare lang tid, før der kommer græs nok. Så vi opfordrer kommunerne til at behandle ansøgninger om dispensation hurtigst muligt. Vi må ikke ende ud i en situation, hvor dyrene lider,« siger Lone Andersen.

»Men det er også klart, at der er en grund til, at det under normale omstændigheder ikke er tilladt at tilskudsfodre på § 3-arealer. Tilskudsfodring betyder, at der i en kortere periode tilføres ekstra næringsstoffer til arealer, der helst skal være fattige på næringsstoffer. Derfor skal vi landmænd også først nøje overveje, om der er andre muligheder - at tage dyrene hjem i stalden, at slagte nogle af dem eller at finde alternative udendørs arealer uden restriktioner.«

Overvej mulighederne

Lone Andersen understreger, at det først og sidst er landmændenes ansvar at sikre dyrenes velfærd.

»Som landmand må man så individuelt overveje, hvad der er bedst for både dyr og pengepung og handle derefter. Men det er vigtigt at handle hurtigt, hvor der ikke er græs nok.«

Lone Andersen har for sit eget vedkommende flyttet nogle af sine dyr fra § 3 arealer til et alternativt areal, hvor græsset har kunnet vandes.

Også styrelse skal høres

Som landmand skal man altså søge dispensation hos kommunen, hvis man ønsker at tilskudsfodre dyr på § 3 arealer.

Men man skal samtidig være opmærksom på, at det heller ikke er tilladt efter EU-reglerne at tilskudsfodre arealer, hvor man får tilskud til at pleje græsset.

Så hvis man får tilskud til græsset, skal man ikke kun søge om dispensation i kommunen men også i Landbrugsstyrelsen.

Det kan man gøre via Landbrugsstyrelsens hjemmeside om plejegræsordningen.

»Det vigtigste er, at dyrene har det godt. Men vi skal også passe på naturen,« siger Lone Andersen.

 

Faktaboks

 

Mange beskyttede §3-arealer er nu så udtørrede, at græssende dyr mangler føde.

 

Det er ikke tilladt at tilskudsfodre på disse arealer.

 

Derfor har L&F skrevet til samtlige kommuner med opfordring til at give dispensation og sikre hurtig sagsbehandling.

 

På mange § 3 arealer får landmænd tilskud til pleje af græsset. Her er der også forbud mod at tilskudsfodre.

 

Man kan dog ved tørke få dispensation. Den skal søges i Landbrugsstyrelsen.

 

Pas på sanktioner: Hvis man tilskudsfodrer uden dispensationer på § 3-arealer, som modtager tilskud til pleje af græsset, risikerer man at blive trukket i landbrugsstøtte både efter reglerne om krydsoverensstemmelse og efter reglerne for pleje af græs og naturarealer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle