L&F til NaturErhverv: I trækker fåreavlers støtte for tidligt

Landbrug & Fødevarer opfordrer nu NaturErhvervstyrelsen til at trække støttetrækket mod sjællandsk fåreavler tilbage.

NaturErhvervstyrelsen bør trække kravet om, at den sjællandske fåreavler Frank Hansen skal tilbagebetale landbrugsstøtte for adskillige år tilbage, mener Landbrug & Fødevarer.

Det sker på baggrund af, at styrelsen i fredags, den 6. februar, sendte en guide på gaden, som oplyser om reglerne for rekreativ brug af landbrugsarealer i forhold til, om de kan godkendes til landbrugsstøtte.

Landbrug & Fødevarer hæfter sig ved, at NaturErhvervstyrelsen i vejledningen ikke har skærpet sin praksis med hensyn til rekreativ brug af arealer, som der søges landbrugsstøtte til.

"Navnlig i sager, hvor vores medlemmer indgået forpagtningsaftaler med Naturstyrelsen, risikerer landmanden uforvarende at stå i en ressort- og regelkonflikt," skriver direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

I brevet opfordrer han NaturErhvervstyrelsens direktør Jette Petersen til at trække afgørelsen i fåreavlerens støttesag tilbage.

"Juridisk betragter Landbrug & Fødevarer status i sagsbehandlingen som remonstration (krav om) fornyet behandling af en tidligere afgjort sag ved en offentlig forvaltningsmyndighed med henblik på ændring eller ophævelse af afgørelsen, red.), hvilket efter vores opfattelse bør medføre tilbagetrækning af afgørelsen," skriver Flemming Nør-Pedersen.

Han henstiller desuden, at denne type sager undersøges til bunds juridisk og fagligt, før styrelsen træffer beslutninger, som har store, økonomiske konsekvenser for dem, der rammes af dem. I for eksempel den sjællandske fåreavlers tilfælde har han haft spekulationer, om han havde råd til at fodre dyrene frem til at lammene kan sælges til slagtning.

I en tilsvarende, tidligere sag med en fynsk kødkvægbesætning har ejeren allerede afhændet dyrene og bortforpagtet sin egen jord.

Baggrund

NaturErhvervstyrelsen (under Fødevareministeriet) underkendte sidste år et areal, som fåreavler Frank Hansen havde forpagtet af Naturstyrelsen (under Miljøministeriet) som støtteberettiget, fordi styrelsen vurderede at der var for meget rekreativ brug af arealet. Denne afgørelse, som kan give et tilbagebetalingskrav i millionklassen, er fortsat ikke endelig afgjort.

Emneord

fåreavl

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle