L&F: Vi er i dialog om en løsning for aflivning af dyr på marken

Fødevarestyrelsen arbejder på at imødekomme dette ønske, og L&F er i tæt dialog med Fødevarestyrelsen om mulige løsninger så landmænd, der ønsker det, fortsat at kan aflive dyr på marken.

Danske landmænd må ikke længere aflive raske dyr som kreaturer, svin, får og geder, ved skydning på egen mark.

Der er dog en grund til, at dyr helt generelt skal slagtes på et slagteri. Her sker det under kontrollerede forhold af hensyn til fødevaresikkerheden og kontrol af husdyrsygdomme.

Det mener Landbrug & Fødevarer, der dog også gerne ser, at der findes en løsning, så de få producenter, som af flere gode grunde gerne vil aflive dyr til slagtning på marken, fortsat kan gøre det.

Fødevarestyrelsen arbejder ifølge L&F på at imødekomme dette ønske, og L&F er i tæt dialog med Fødevarestyrelsen om mulige løsninger.

For hygiejnens skyld

Problemet er opstået, fordi EU’s Hygiejneforordning er meget restriktiv i forhold til, hvad der må aflives på marken.

Forordningen giver reelt kun mulighed for, at dyr kan nødslagtes uden for slagteri ved akut opstået skade eller i situationer med vilde dyr, der er uvante med at blive håndteret, og som derfor kan være til fare for sig selv eller de mennesker, som skal håndtere dem.

Det kan for eksempel være kvæg, der anvendes til afgræsning i forbindelse med naturpleje. Derfor må dyr som udgangspunkt ikke bare aflives på marken efter ejers ønske.

Stiller krav til hygiejne

Konkret arbejdes der på en model, hvor aflivning af dyr på bedriften eller i marken fortsat kan finde sted, når bestemte krav til hygiejne og fødevaresikkerhed er opfyldt.

Fødevarestyrelsen understreger, at som udgangspunkt skal slagtning, af hensyn til hygiejne og kontrol, ske på slagteriet, og at mulighederne for at aflive dyr på bedriften kun kan ske i begrænset omfang.

Men ejere, som ikke ønsker at udsætte deres dyr for stress og transport, har flere muligheder, fremhæver Fødevarestyrelsen i et mailsvar til Landbrugsavisen.dk:

"Man kan eksempelvis indrette de nødvendige aflivnings- og slagtefaciliteter på sin egen gård. Fødevarestyrelsen hjælper gerne med vejledning om, hvad der skal til. Fødevarestyrelsen arbejder sammen med brancheorganisationer og interessenter som Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse om løsningsmuligheder", skriver Charlotte Vilstrup, Kontorchef ved Fødevarestyrelsen.

Der er blandt andet tidligere blevet nævnt mobile slagtebusser eller lignende som en mulig løsning.

Frygter ikke snyd

Og ved spørgsmålet om ikke styrelsen risikerer, at man vil begynde at ”finde på akutte skader” eller at dyrene ”var vilde” på dyrlægeerklæringen, er der ingen panik at spore hos styrelsen.

"Det er den praktiserende dyrlæge, der dyrlægefagligt vurderer, om dyret har været udsat for en ulykke, der gør, at det ikke kan transporteres forsvarligt, eller om det er så vildt, at transport ikke er forsvarlig. Den dyrlægefaglige vurdering lægger Fødevarestyrelsen som udgangspunkt til grund".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle