L&F vil have flere vand-virkemidler

Kvælstof og fosfor skal ikke fjernes i marken – miljøvirkemidler skal være uden for dyrkningsfladen, kræver L&F.

Selv om der er rigtig mange gode nyheder i den bekendtgørelse, der er i høring om minivådområder, har Landbrug & Fødevarer stadig ting på ønskelisten. Derfor har organisationen ifølge viceformand Lars Hvidtfeldt netop sendt et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet.

»Vi har behov for at få godkendt flere virkemidler uden for dyrkningsfladen, som supplement eller alternativ til vådområder og minivådområder. Desuden er der et stort behov for at sikre godskrivning af anlæggenes fosforeffekt«, siger han.

Minivådområder er yderst effektive til at fjerne fosfor, og det skal komme landbruget til gode. Derudover er der behov for at forbedre det faglige grundlag - potentialekortlægningen, viden om anlæggenes effekter og dokumentationskrav ved etablering uden for de mest egnede områder, påpeger Lars Hvidtfeldt.

»Vi vil med udgangspunkt i høringssvaret fortsætte dialogen med styrelserne for at sikre, at næste ansøgningsrunde i 2019 bliver med så gode betingelser som muligt«, siger han.

 

Også ros

Samtidig roser Lars Hvidtfeldt, at det ifølge udkastet til bekendtgørelse nu bliver muligt at anvende minivådområder med matrice som et virkemiddel. Desuden skal der fremover kunne anvendes standardomkostninger for minivådområdeanlæg med åbne bassiner. Sidstnævnte betyder, at der ikke fremover vil være krav om at indhente mindst to tilbud fra entreprenører.

 

Fleksibelt udpegningskort

Udpegningskortet bliver også gjort mere fleksibelt, så der kan søges om tilskud til etablering af minivådområder i flere områder, end det er tilfældet i dag.

Endelig - og meget vigtigt - åbnes der op for forskudsudbetaling på 50 procent af beløbet.

»Det er rigtig godt. Så bliver landmanden ikke længere nødt til at lægge penge ud i fuldt omfang«, siger Lars Hvidtfeldt.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle