L&F viste ønskeseddel til skatteministeren

L&F glæder sig over en nedsættelse af bo- og gaveafgiften, men har også andre punkter på ønskelisten.

Juletid er ønsketid, og tirsdag besøgte en lille delegation fra Landbrug & Fødevarer skatteminister Karsten Lauritzen. Med sig under armen til mødet i Skatteministeriet havde de bl.a. L&Fs kommentarer til lovforsalget om en nedsættelse af bo- og gaveafgiften.

»Vi roste ministeren og regeringen for at sende lovforslaget i høring. Det er et vigtigt initiativ, der sætter rammen for generationsskifte på en måde, så vi undgår et kapitaldræn fra veldrevne landbrugsbedrifter,« siger Lars Hvidtfeldt.

Han tilføjer, at L&F også ser en nedsættelse af bo- og gaveafgiften som et vigtigt vækstinitiativ i landdistrikterne.

L&F: Glæder sig over finanslov 9. december · 09:51

»Det er et vigtigt initiativ for de små og mellemstore familieejede virksomheder, især i vores landdistrikter, fordi det er med til at sikre sunde virksomheder, som kan fastholde og øge beskæftigelsen i områder, hvor det er vanskeligt at generere nye arbejdspladser,« siger Lars Hvidtfeldt.

Han har personligt arbejdet på en lempelse af bo- og gaveafgiften, siden den blev afskaffet i Sverige for mere end 10 år siden, og tilføjer, at L&F også ser positivt på, at det med lovændringen bliver muligt for barnløse at overdrage virksomheder til søskende eller søskendes børn med nedsat afgift.

Ud over at tale om bo- og gaveafgift, som er et af punkterne på L&Fs dagsorden for fremme af generationsskifter, drøftede delegationen fra L&F også ønsket om at få udskudt ejendomsavancebeskatningen, når der anvendes sælgerpantebreve i forbindelse med salg af ejendomme med ministeren. Emnet har løbende været på agendaen i drøftelser med skatteministeren.

Faktaboks

L&F på ministerbesøg

  • En tremands-delegation fra L&F besøgte tirsdag skatteministeren for at præsentere ministeren for L&Fs ønsker og idéer på det skattepolitiske område.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu