L&Fs Øko-formand tvivler på tre-dobling af økologien i EU

Øko-mål i EUs plan for biodiversitet er en fin ambition men næppe realistisk, mener Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

"Det er fedt med ambitioner, men vi skal have markedet med. 25 pct - det er godt nok ambitiøst!"

Hans-Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion, tvivler på, at det er realistisk, at 25 pct. af EUs landbrugsareal dyrkes økologisk i 2030, sådan som målsætningen er i EUs plan for Biodiversitet, der blev offentliggjort i dag.

"Det er altid godt med en målsætning til at sætte retningen, og jeg ønsker selvfølgelig mere økologi og et større økologisk areal, også i EU. Men om det lige skal være 25 pct. i 2030 ved jeg ikke. Jeg tror måske ikke helt på det, - det er et ganske seriøst mål", siger Hans Erik Jørgensen.

"For mig er det helt afgørende, at det er markedet og forbrugerne, der styrer udviklingen. Vi skal opretholde en fornuftig pris for de økologiske produkter, så de økologiske landmænd ikke kommer til at stå med håret i postkassen", tilføjer han,

Ikke bange for konkurrence

Hans Erik Jørgensen har ikke nogen betænkeligheder ved udsigten til større konkurrence på økologi i EU.

"Vi danske økologer vil rigtig gerne være foregangsland på økologi - og det er vi. Hvis EU fastsætter et mål om økologi på 25 pct. vil det ikke ændre på, at vi lægger os i selen for fortsat at være det førende land, uanset om det er på håndværk eller på afsætning".

"Vi er ved at være nogle rigtig dygtige håndværkere, vore afsætningsselskaber gør det rigtig godt - og jeg tager hatten af for forbrugerne, som bakker os op".

Hans Erik Jørgensen tilføjer, at han finder det meget naturligt, at et mål om mere økologi indgår i planen for biodiversitet,

"Vi har meget fokus på naturtiltag og biodiversitet i det økologiske landbrug. Økologisk landbrug SKAL kunne levere på biodiversitet - det er en del af pakken", pointerer han.

Det nuværende danske mål for økologi er en fordobling frem mod 2030 til ca 20 pct. - eller ca 500.000 hektar.

Faktaboks

DE KONKRETE FORSLAG

Helt konkret indeholder de to strategier fra Kommissionen følgende:

  • Pesticider: Forbruget og risikoen ved pesticider skal halveres med udgangspunkt i det nuværende forbrug i det enkelte land senest 2030. Dog skal landenes forskellige udgangspunkter tages i betragtning.
  • Biodiversitet: En tiendedel af landbrugsarealerne skal genetableres som arealer med særlig høj biodiversitet.
  • Næringsstoffer: Tabet af næringsstoffer skal sættes ned med mindst 50 procent, samtidig med at jordens frugtbarhed ikke må falde. Det forventes, at det vil reducere forbruget af gødning med mindst 20 procent senest 2030.
  • Medicin til dyr: Forbruget af medicin til husdyr og fiskeopdræt skal halveres senest 2030.
  • Økologi-areal: Skal tredobles fra 8 procent til 25 procent. Det skal bl.a. ske ved at stimulere efterspørgslen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle