L&F's chefjurist: Flere landmænd vil blive ramt af hårde ammoniak-krav

Per Larsen er blot en af flere hundrede landmænd, der i løbet af de næste år ikke vil kunne leve op til nye, skrappere ammoniak-krav. L&F har en lignende, principiel sag i Højesteret, hvor en anden nordjysk griseproducent blev stillet over for et umuligt ammoniakkrav.

Er Pers historie en enlig svale, eller kan det her ramme andre landmænd?

- Jeg tror desværre ikke, det er en enlig svale. Flere medlemmer vil i forbindelse med revurderinger blive mødt med krav om at reducere udledningen væsentligt, og da det ikke er muligt inden for få år, er de også er lukningstruede. I vores retssag fik et medlem fra Nordjylland ét år til at efterkomme et sænket ammoniak-krav, selv om det ikke var teknisk muligt, hvorfor konklusion blev, at han måtte lukke. Vi mener, at ét år er i strid med reglerne, og det beder vi nu Højesteret forholde sig til.

Hvor mange landmænd anslår I bliver ramt?

- Vi siger et par hundrede, men det er et estimat.

Hvad er det for regler, der rammer dem?

- Det er husdyrgodkendelseslovens regler om, hvor meget ammoniak man må udlede til kategori 1 og 2 naturtyper, som skematisk fastsætter en grænse, uanset hvilke tiltag og hvilken reduktion, man har iværksat. Så selvom man har gjort store fremskridt, er det i mange tilfælde ikke nok. Dernæst er der det principielle i, hvor længe man skal have til at leve op til reglerne.

Altså restlevetiden?

- Ja. For på sigt kan der komme teknologiske muligheder, som kan reducere udledningen, som man ikke havde tidligere. Det er derfor, det er afgørende i sagerne, hvornår man regner restlevetiden fra, om det er fra etableringen af stalden, eller fra da kommunen gennemfører revurderingen. Og vores påstand er, at revurderingstidspunktet er afgørende for den konkrete vurdering af det konkrete staldanlæg.

Hvordan er L&F involveret i de her sager?

- Vi har i en årrække arbejdet i et politisk spor, hvor der har været inviteret politikere og ministre ud at høre om konsekvenserne af ammoniakreglerne. Ved siden af har vi et juridisk spor, hvor vi 11. april skal i Højesteret.

I afventer netop afgørelsen i Højesteret i sagen fra Nibe, hvor Steen Christensen fik ét år til at reducere sin udledning. Hvordan vurderer du jeres chancer?

- Vi kommer ikke til Højesteret med en sag, vi ikke tror på.

Er der sandsynlighed for, at de her landmænd kan få en form for erstatning?

- Det forventer jeg desværre ikke som følge af sagen. Fokus er restlevetiden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle