L&Fs plan: Sådan kommer Danmark i gang igen

Landbrug & Fødevarer foreslår 17 tiltag fordelt på tre kategorier til at støtte erhvervslivet oven på coronakrisen.

Landbrug &Fødevarer har lagt en plan for, hvordan Danmark skal åbne op igen, Planen indeholder 17 forslag som som skal skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Både i landbruget, men også i resten af Danmark.

Punkterne er uddybet under billedet.

Planen kan hentes som PDF her.

Invester i biogas

Fjern de afgiftsmæssige barrierer, så biogas bliver mere udbredt. Konkret vil man øge produktionen med 20 petajoule frem mod 2030. Det er cirka en fordobling af det nuværende.

Penge til grønne projekter

Der skal afsættes flere midler til forskning og udvikling af grønne projekter, som kunne være produktion af græsprotein, biokul (SkyClean-projektet), biofiltre og stoffet X, der kan reducere metan hos køer.

Drop beskatning af landbrugsjord med solceller

Hvis der opsættes f.eks. solceller på landbrugsjord i dag, stiger ejendomsskatten markant. Det bør ændres, så etablering af vedvarende energi på landbrugsjord ikke medfører hårdere beskatning.

Fremrykket afskaffelse af PSO-afgift

Det er allerede aftalt, at PSO-afgiften, der er en afgift på el, som finansierer udbygningen af vedvarende energi, skal fjernes frem mod 2022. L&F foreslår en fremrykning, så det træder i kraft allerede i andet halvår af 2020.

Penge til grønne stalde

Nye grønne stalde er både med til at sikre produktionen af råvarer i landbruget og til arbejde i følgeerhvervene, men kan også forbedre klima og miljø. Øg de eksisterende tilskudsordninger.

Vejinvesteringer

Kø og spildtid på danske vejnet er skidt for klima og økonomi. Derfor mener L&F, man skal sætte gang i udbygning af motorvejsnettet flere steder i Jylland, tilføje en milliard til vedligehold af små landeveje og etablere en tredje limfjordsforbindelse.

15 pct. moms på hotel og restauration

Hotel- og restaurationsbranchen ligger i grus efter krisen. Sænk momsen til 15 pct. fra 2020-2022 og få sektoren op igen, lyder det.

Hurtigere indfasning af beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er sat til gradvist at stige til 40.200 kr i 2022. For at give husholdninger flere penge mellem hænderne foreslår L&F en fremrykning til 2020.

Investeringer i bedre vandmiljø

Der er behov for nye spildevandssystemer, så urenset kloak-, spilde- og regnvand ikke får lov at løbe ud i de dansk vandløb og kystområder, som det er tilfældet i dag.

Klimatilpasning af vandløb

Bedre løbende vedligehold og en statslig pulje skal sikre en bedre afvanding, så danske vandløb kan håndtere de stadig større vandmængder.

Fremrykning af 5G og udbredelse af bredbånd i hele landet

Hurtigere forbindelser som 5G og bredbånd i hele landet kan styrke erhvervets muligheder for digitalisering, herunder landbruget.

Styrkelse af virksomheders digitalisering

Der er brug for virksomheder og medarbejdere, der er stærkere digitalt.

Styrket eksportfremme

Flere midler til eksportfremstød, gratis rådgivning til danske virksomheder fra danske ambassader, genindførsel af forskudsmomsordningen for eksportvirksomheder osv.

Skatte- og byrdestop

Stop for skatter og byrder for erhvervslivet fra 2020 til 2023.

Ubrudt dansk forskning i 2021

Hold forskningsbevillingerne på samme niveau i de kommende år, selv om krisen medfører et fald i BNP.

Procesafgift for alle industriprocesser

Bruges energi til f.eks. at udtørre lokaler på svineslagterier, rammes slagterierne af den høje rumvarmeafgift. Derfor foreslår L&F, at alle industriprocesser betragtes som proces og dermed skal underlægges en procesafgift.

Nabotjek af vækstinitiativer

Danske virksomheder må ikke miste deres konkurrenceevne, og derfor bør regeringen holde skarpt øje med, hvad der gennemføres af initiativer i vores nabolande.

 

Emneord

coronavirus , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle