Limfjords-landmænd ansøger om 14 mio. kr. i tilskud

Landbo Limfjord har på vegne af 13 landmænd ansøgt om 14 millioner kr. i tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg.

Landbo Limfjord har på vegne af 13 landmænd indsendt ansøgninger svarende til 14. millioner kr. som er søgt til nye sengebåse og malkestalde under ordningen for modernisering af stalde til malkekvæg

Det ansøgte tilskud ligger fra ca. 125.000 kr. til 3,5 millioner. 

Det skriver landboforeningen i en pressemeddelelse. 

Der var afsat 110 millioner i Landbrugsstyrelsens pulje til dette års ansøgningsrunde til modernisering af stalde til malkekvæg.

Tilskuddet til projekterne finansieres 100 procent af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Der kunne søges både til renovering af eksisterende stalde og til opførelse af nye stalde samt til malkestalde.

Lettere i år

I 2016 skulle der sammen med ansøgningen også indsendes miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansieringserklæring til det ansøgte projekt, hvilket gav point til projekterne.

I år var det lettere at søge, da det ikke var nødvendig at indsende miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring for projekterne. Det betyder en mere simpel måde at tildele pengene på ud fra projektets pointscore.

"Vi er spændt på hvilken betydning det har haft på antallet af ansøgninger på landsplan og på tildelingen af midler ud fra projekternes pointscorer. Vi håber også at det kan medvirke til kortere sagsbehandlingstider, da vi ofte har oplevet lange sagsbehandlingstider",  siger Jan Haarbo og Finn Bennedsgaard fra Landbo Limfjord.  

Landbrugsstyrelsen forventer selv, at de har behandlet ansøgningerne i foråret 2019. 

Flere millioner i 2019

I 2019 forventes der en tilskudspulje til miljøteknologiordninger til henholdsvis kvægsektoren (malkekvæg og kalve) for 37 mio. kr. og 13 mio. kr. til gartneri.

Der er fokus på ammoniakreduktion og energibesparelser i kvægsektoren og reduktion af energi, næringsstoffer og pesticider i gartnerierhvervet. Ansøgningsfristen forventes at blive 3. dec. 2019.

Der kommer muligvis også en ny pulje til renovering og nye slagtesvinestalde, men det er endnu ikke afklaret, hvor stor puljen bliver og om den bliver udsat til 2020.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle