Lockout rammer også sagsbehandlere - søg derfor landbrugsstøtte inden 4. april

Lockouten af statslige ansatte den 10 april 2018 kommer også til at omfatte sagsbehandlerne - derfor anbefaler L&F, at du søger støtten inden den 4 april.

Ansøgninger om årets landbrugsstøtte kan indsendes til Landbrugsstyrelsen frem til den 20. april 2018, men i år er der en særlig udfordring - nemlig den muligt forestående lockout.

Landbrugsstyrelsen har i pressemeddelelse oplyst, at en konflikt ved overenskomstforhandlingerne 2018 vil få konsekvenser for styrelsens udbetalings-, sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer.

Det gælder også Tast-selv-service, hvor landmændene i øjeblikket søger om årets landbrugsstøtte. Konsekvenserne vil blive længere sagsbehandlingstider og forsinkede udbetalinger.

Der er også risiko for at styrelsen i en periode må lukke Tast-selv-service.

På den baggrund opfordrer L&F alle ansøgere om at indsende ansøgning om grundbetaling, grønne krav, tilskud til naturpleje, økologi, målrettede efterafgrøder, etablering af minivådområder m.m. inden den 4. april 2018.

rammer langt de fleste medarbejdere

Der er varslet strejke for alle akademikere og IT-medarbejdere i hele Landbrugsstyrelsen samt sagsbehandlere i Tønder fra den 4. april 2018.

Finansministeriet har også varslet lockout af styrelsens medarbejdere fra den 10. april. Det forventes at omfatte langt de fleste af styrelsens medarbejdere. Ganske få medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af planter og frugt og grønt er undtaget fra lockout.

Landbrug & Fødevarer vil løbende holde tæt kontakt til Miljø- og Fødevareministeriet for at minimere de negative konsekvenser, hvis det kommer til en konflikt ved overenskomstforhandlingerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle