Lodsejer venter på femte år på tilskud til skovrejsning

Gammel sag om plantetal ved skovrejsning er endnu ikke afgjort. Men nu er der håb.

En landmand venter nu på femte år på svar på, om han får det fulde tilskud til sin skov- rejsning, eller om han mister næsten 15.000 kr. af tilskuddet

Den lange ventetid er både urimelig og uhørt, lyder det fra skovfoged Anders Elmholdt, Skovdyrkerne, der har været med til at plante mange hundrede hektar skov.

- Vi snakker om en skov, der er plantet for over fire år siden, og hvor den første kontrol af skoven blev foretaget for to et halvt år siden. Det er helt urimeligt, at det skal tage så lang tid at få afgjort sagen, og at landmanden skal gå så mange år og mangle pengene i sit budget, siger Anders Elmholdt.

Sagen starter tilbage i marts 2018, hvor landmanden plantede en 13 hektar stor skov på sin jord ved Varde. Landmanden ønsker at være anonym,

I oktober 2019, halvandet år efter plantning, fik han besøg af en 10 mand stor delegation fra EU. Skoven var blevet udtaget til stikprøvekontrol, og under den syv timer lange kontrol talte delegationen planter i den 13 hektar store skovrejsning.

Kontrol: For få planter

Efter en nøje optælling lød delegationens dom: Der er få for planter.

Efter en ekstra kontrol i februar 2020 meddelte Landbrugsstyrelsen 8. oktober 2020, at landmanden skal tilbagebetale 14.583 kr. af det udbetalte tilskud, svarende til fem procent af støtten, da ’plantetallet i skovbrynet ikke lever op til de 4.000 levende planter pr. hektar, der er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning’.

Landmanden klagede straks over afgørelsen, og da LandbrugsAvisen skrev om sagen i november 2020, var svaret fra enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen, Landrugsstyrelsen:

- Vi sagsbehandler naturligvis ikke enkeltsager i pressen. Men jeg kan sige, at vi på baggrund af omtalen i LandbrugsAvisen tager sagen op igen for at se, hvad der er sket.

Da LandbrugsAvisen igen spørger til sagen her halvandet år efter omtalen i LandrbugsAvisen, lyder svaret denne gang fra enhedschef Frank Kargo, at Landbrugsstyrelsen ’kan desværre ikke kommentere konkrete sager i medierne’.

Kernen i sagen er, at Landbrugsstyrelsen mener, at der er få for planter i skoven.

Ifølge styrelsen skal der være 4.000 planter pr. hektar ved etablering, men de kunne kun tælle til 3.500, ved kontrollen to et halvt år efter plantning.

Når det gælder plantetallet oplyser enhedschef Frank Kargo fra Landbrugsstyrelsen, at »vi forventer, at der i den vejledning, som vi udsender til ansøgningsrunden til juli (2022, red.), vil være en mere tydelig forklaring (af plantetallet, red.). Men fuldstændig som i 2020 er det afgørende ikke, hvor mange planter der er, men at plantningen vokser og bliver til en skov. Det er det, der afgør, om lodsejeren kan få støtte og beholde den udbetalte støtt«.

Plantetal ikke afgørende

Det glæder Anders Elmholdt, at Landbrugsstyrelsen dermed slår fast, at det ikke er afgørende, hvor mange planter der blev plantet, men at plantningen bliver til en skov.

- Dermed er det ikke afgørende, om der plantes 4.000 eller 3.500 planter. Det afgørende er, om plantningen vokser og bliver til en skov, siger Anders Elmholdt, der nu ser frem til, at landmanden får det fulde tilskud og dermed også de 14.583 kroner, han har betalt, tilbage.

Faktaboks

Sagen om skovrejsningen kort

  • Marts 2018: 13 hektar skov plantes med skovrejsningstilskud
  • 3. oktober 2019: EU kontrollerer skoven, tæller planter og konstaterer, at der er for få planter
  • 5. februar 2020: Landbrugsstyrelsen genkontrollerer skoven, tæller planter og konstaterer, at der er for få planter
  • 8. oktober 2020: Landbrugsstyrelsen kræver, at skovejeren betaler 14.583 kr. tilbage, svarende til 5 pct. af den udbetalte støtte

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle