Lokalformænd: Glem ikke nærhed og konkurrence i rådgivningen

Et diktat ovenfra om at koncentrere rådgivningen er ikke vejen frem, mener mange lokalformænd, men de vil gerne være med til at udvikle rådgivningscentrene.

Vi er godt tilfredse med den rådgivning, vi har, og det er kunderne også.

Den holdning er fremherskende blandt mange formænd for landboforeninger, familielandbrugsforeninger og rådgivningsselskaber – også efter at rådgivningen ved Landsformandsmødet i sidste uge blev kastet op i luften og sat under pres.

Budskaberne stod ellers i kø på mødet:

Effektiviser nu, eller konkurrenterne tager over.

Der er kun brug for ét rådgivningsselskab og én strategi til kvæg

23 rådgivningsselskaber er for mange til Danmark – 4-5 er nok.

Rådgivningen skal ensrettes og samles, og det overflødige fedt skal skæres væk.

Vigtig diskussion

Flere roser, at rådgivningen bliver kastet op i luften, bl.a. Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening.

»Det er en fin snak at få, så vi kigger på os selv og ser om det, vi har, er det rigtige«, siger han.

Hans vurdering er, at hans forening har den rigtige rådgivning lige nu, og at kunderne er enige. De vil bl.a. gerne have nærhed. Og så er ét selskab for lidt.

»Der er brug for konkurrence«, siger han.

Også Allan Klestrup Hansen, Odsherred, og Antoni Stenger formand for LRS, peger på, at nærhed er vigtig.

De vil gerne sammen med Leif Graversen, LandboThy, vide, hvor det overflødige fedt er.

»Jeg mangler bevis for, at det er billigere, når det er stort«, siger Antoni Stenger.

I bevægelse

Torben Povlsen, formand for Centrovice, mener, at rådgivningen skal være i bevægelse, så den ikke går i stå. Men al fornyelse skal komme nedefra.

»Man kan ikke ændre på sammensætning af rådgivning med et diktat ovenfra. Det skal vores lokale bestyrelser tage sig af«, siger han.

Mogens Dall, formand for LandboSyd afviser, at man ikke kan have et fagligt miljø uden at fusionere en masse foreninger.

»Med den størrelse, Landbosyd har, har vi fine bevægelsesmuligheder. Diskussionen får os ikke til at gøre noget anderledes«, siger han.

Benchmarking

Lone Andersen, formand for Familielandbruget VEST-Jylland, har gode erfaringer med at have knyttet sig til et større rådgivningsselskab som Sagro. Men hun peger på, at man også kan lære af hinanden på tværs af selskaber, f.eks. ved at se, hvilke rådgivere og rådgivningsselskaber der rykker deres kunder mest.

Samtidig skal man ikke være bleg for at købe ekspertise hos hinanden, for ikke alle kan være gode til det hele.

Faktaboks

Baggrund

  • Landbrug & Fødevarer har på et landsformandsmøde kastet rådgivningen op til diskussion for at skubbe til udviklingen
  • Det er de lokale foreninger, der bestemmer over rådgivningen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle