Lone Saaby stopper som direktør i L&F

To udnævnelser, to flytninger - og to opsigelser.

Landbrug & Fødevarer har i dag foretaget omstruktureringer for at få endnu mere ud af de samlede kompetencer i L&F-koncernen og at sætte flere og tydeligere dagsordner.

Omstruktureringerne betyder at:

  • Morten Høyer er udnævnt til ny områdedirektør for Erhvervspolitik med reference til direktør Flemming Nør-Pedersen.
  • Team EU (Niels Lindberg/Annette Toft) er flyttet fra Generel Erhvervspolitik til Miljø & Energi under ledelse af områdedirektør Niels Peter Nørring.
  • Anders Panum Jensen er udnævnt til souschef i Miljø & Energi samtidig med, at han fortsætter som leder af Vand & Natur.
  • Morten Høyer fortsætter desuden som øverste chef for Public Affairs med reference til viceadm. direktør Anne Arhnung.

Den nye områdedirektør Morten Høyer har fra 2011 været særlig rådgiver for Karen Hækkerup i både Social- og Integrationsministeriet, Fødevareministeriet og Justitsministeriet. Da Karen Hækkerup afløste Søren Gade som adm. direktør for Landbrug & Fødevarer fulgte Morten Høyer med.

Som konsekvens af omstruktureringerne er den hidtidige områdedirektør for Generel Erhvervspolitik Lone Saaby opsagt. Ligeledes er erhvervspolitisk chef Jannik Bay opsagt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle