Lovforslag vil give klimabonus ved biogas - og den bør gå til landmændene, mener L&F

Foreslået klimabonus på biogas bør gå til landmændene, der leverer gyllen, mener viceformand i L&F.

Et nyt lovforslag, der lige nu er under behandling i Folketinget, øger klimagevinsten ved biogas.

Det vil sige, at man tilskriver en bonus på 54 kg CO2e pr. ton frisk husdyrgødning, og bliver forslaget vedtaget, bør den bonus gå til landmændene.

Det mener i hvert fald viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed.

"Biogasproduktionen leverer et kæmpe klimabidrag, som kommer fra landbrugets husdyrgødning og andre restprodukter. Der er et stort potential for yderligere reduktioner og efterspørgsel efter biogas i fremtiden. Det skal landmanden have mulighed for at få glæde og gavn af", siger han i en skriftlig kommentar, der fortsætter:

"Derfor mener vi, at den nye CO2-bonus i VE II-direktivet bør tilfalde landmanden, fordi drivhusgasemissionsbesparelsen sker som følge af landmandens forbedrede landbrugs- og gødningsforvaltning".

bør tilfalde landmanden

Det er for tiden til stor debat, at det er energisektoren, der bliver tilskrevet en god portion af klimagevinsten ved biogas, men der brug for, at landmændene kan få en større del i klimagevinsten, mener viceformanden.

"Tilbageføres drivhusgasbesparelsen ikke direkte til landmanden, der leverer husdyrgødningen, forhindrer det landmanden i at benytte reduktionen i sit eget bedriftsregnskab. Det går udover muligheden for økonomisk kompensation fra den øgede værdi, som biogas baseret på husdyrgødning kan opnå på certifikatmarkedet", siger Thor Gunnar Kofoed, der tilføjer:

"En anden problemstilling er, at leverandørkontrakterne med biogasanlæggene i mange tilfælde strækker sig over en længere årrække, og derfor ikke umiddelbart kan tilpasses de nye vilkår. Det betyder, at biogasanlæggene får en økonomisk gevinst i form af øgede drivhusgasbesparelser, som de ikke har gjort noget for at få hjem, mens landmanden ikke får nogen bonus".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle