Mælkemængden og indtjeningen viger hos andelsmejeri

Det forgangne år har udfordret Bornholm Andelsmejeris indtjening, der blev ramt af den globale coronanedlukning og den høje told i USA.

2020 gav svære kår for Bornholms Andelsmejeri, også kendt som St. Clemens.

Sidste år bød nemlig som bekendt både på globale nedlukninger af både restauranter og foodservice, og forhøjede toldmure i USA, der især ramte mejerisektoren. 

Det kunne også mærkes på Bornholm, hvor koncernens samlede omsætning fald med 12,4 procent, fremgår det af det seneste regnskab fra mejeriet, der i løbet af det forgangne år har omdannet sig til et Amba.

Derfor fremgår mejeriets omsætning ikke af 2020-regnskabet, der dog oplyser at bundlinjen landede på 176.000 kr. og egenkapitalen tæller 63 mio. kr. 

"Det er klart, at når man får lagt 25 procent i told på ens varer, så mister man en del kunder og det bliver sværre at konkurrere, og det oplevede vi på langt hovedparten af vores produkter", siger adm. direktør Per Olesen, der i regnskabet dog pointerer at man finder resultatet tilfredstillende set i forhold til markedssituationen.

"Og så er det klart, at når vi er rigtig stærke i foodservice, og det har været lukket ned det meste af året, så har det været lidt op ad bakke".

Bornholms Andelsmejeri kom ud af 2019 med et resultat på 6,8 mio. kr., og en nettoomsætning på 285,6 mio. kr. Det er dog med omdannelsen af selskabet ikke muligt at sammenligne dette års regnskab direkte med tidligere års.

Ostproduktionen måtte gentænkes 

Bornholms Andelsmejeri anvender størstedelen af sin mælkemængde til osteproduktion af især gul ost, hvoraf en stor del eksporteres til blandt andet USA, der er mejeriets største eksportmarked.

Salg af ost stod i 2020 for 84 procent af mejeriets omsætningen. Til sammenligning stod konsummælk for 5 procent og smør for 7,5 procentaf omsætning, viser regskabet.

For at få anvendt mælken, der trods coronanedlukningen fortsat strømmede ind, besluttede mejeriet at producere andre typer oste.

"Mælken kommer jo fortsat ind, men det fra at være en god indtjening på nogle mærkevarer og kvlitetsvarer i delikatesseafdelingerne, til at vi skulle ud og konkurrere direkte i bulkmarkedet, og det er klart, det presser indtjeningen, for der er ikke den samme betaling på de varer", siger Per Olesen.

Faldendede mælkemængde

I alt indvejede mejeriet 58,8 mio. kr. mælk. De 27 tilbageværende andelshavere leverede dermed gennemsnitligt 2,2 mio. kg. mælk.

Det er et lille fald i mælkemængden i forhold til 2019, hvor mejeriet i alt indvejede 59,4 mio. kg. mælk. 

Efter otte år med kraftigt stigende mælkemængde er det nu andet år, hvor mælkemængden falder.

"Det er både vejrafhængigt, for når det er varmt, får vi altså mindre mælk, og så er et par af vores andelshavere lukket, og der er producenterne altså ved at nå en størrelse, hvor de andre ikke kan overtage de resterende mængder", siger Per Olesen. 

Ingen efterbetaling

Omdannelsen af selsskabet og det hårde 2020 betyder også, at mejeriet ikke har valgt at efterbetale noget til sine andelshavere. 

"Vi har i stedet valgt at betale så meget ud som muligt løbende", siger Per Olesen, der forklarer, at Bornholms Andelsmejeri plejer at ligge lidt over sine konkurrenter i mælkepris, men i 2020 i stedet lå på niveau med dem.

Per Olesen kalder desuden omdannelsen af selskabet for rettidig omhu. Med omdannelsen til et Ambe gælder der nemlig kun begrænset ansvar for andelhaverne over for mejeriet.

"Omdannelsen kommer af, at vi bliver færre og færre andelshavere og at virksomheden bliver større og større. Der kan ske mange ting, og det er vigtigt at være forberedt og sikre andelshaverne", siger han.

Corona kan også mærkes i 2021

Bornholms Andelsmejeri forventer også at kunne mærke coronaens konsekvenser i 2021, fremgår det af regnskabet.

"På trods af bedringer på verdensmarkederne er efterspørgslen ikke tilbage på niveau med tiden for covid-19", står der i ledelsesberetningen.  

Dog er man optimistisk, da den amerikanske præsident Joe Biden har lettet tolden, der blev indført under Donal Trump, igen.

"Den igangværende forhandling mellem EU og USA vedrørende den øgede importtold på bla. mejeriprodukter fra EU forventes af gavne mejeriets omsætning i USA", står der i regnskabet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle