Mættet speltmarked presser naturfonds-gods

Høsten af spelt er svært omsættelig for Skovsgaard.

Spelt er nærmest indbegrebet af sund livsstil. I hvert fald er ordet speltmødre blevet optaget i ordbogen.

Men kornsorten spelt er åbenbart ikke den store salgssucces længere. Det beretter Skovsgaard Gods, som ejes af Danmarks Naturfond, der kører i regi af Danmarks Naturfredningsforening.

"Det er en særskilt udfordring at markedet for spelt er mættet og høsten af spelt derfor er svært omsættelig," skriver Danmarks Naturfond i ledelsesberetningen.

Fonden skriver endvidere, at der var 'flere udgifter til markbruget end budgetteret, herunder større beholdningsforskydninger i negativ retning samt indkøb af halm'.

Fonden ejer og driver både naturarealer, landbrug og udlejning rundt om i Danmark. Landbrugsdriften på Skovsgaard Gods er således kun en bid af regnskabet.

I 2016 havde fonden et overskud på kr. 125.464 efter arv og gaver, i forhold til 2015, hvor resultatet var kr. minus 788.711 kr.

Arla smider britisk formand ud af mejeriet - beskyldes for urent trav 12. december · 14:58

Før arv og gaver er resultatet kr. minus 501.877 mod minus 838.915 kr. i 2015. Arv og gaver har i 2016 bidraget med kr. 627.341 mod kr. 50.204 i 2015.

Skovsgaard skov- og landbrug drives økologisk med planteavl og kvæghold.

Kvæget blev efter at have afgræsset enge og overdrev over sommeren hjemtaget af Stig Benzon umiddelbart før årsskiftet.

Markdriften er varetaget som i 2015 – i store træk uden brug af maskinstation – og de udlagte insektvolde, barjords- og græsstriber fastholdes til gavn for biodiversiteten. Der foretages et særskilt registreringsarbejde for at dokumentere udviklingen i biodiversiteten.

Udbytterne endte med at være på niveau med det budgetterede.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu