Majsen har manglet varme

Generelt er der udsigt til en fornuftig majshøst. Høsten trækker dog ud, og i specielt i Nordjylland har majsen manglet varme.

Majsen står generelt godt, og i Sydjylland og på øerne er der udsigt til ganske fornuftige udbytter. I Nordjylland giver en sommer med for lidt varme og for meget nedbør i sensommeren dog rynkede bryn.

Sådan tegner udsigten for årets majshøst.

De tre planteavlskonsulenter, som LandbrugsAvisen har talt med, er samtidig enige om, at årets høst af majshelsæd kommer til at ske 10-14 dage senere end sidste år.

Høst først i oktober

»De fleste landmænd har sået majs først i maj. Kigger man på antallet majsvarmeenheder, kan man se, at vi når de ønskede 2400 majsvarmeenheder i starten af oktober«, siger Hans Kristian Skovrup, planteavlskonsulent hos Sønderjysk Landboforening.

Han tilføjer, at man naturligvis skal være forberedt på en tidligere høst i meget tidlige sorter som Emerson og Augustus. Efter gode forfrugter som for eksempel kløvergræs vil høsten derimod ofte trække lidt ud.

I år mener Hans Kristian Skovrup, at det er tydeligt, at majsen i dårligt afvandede områder er svækket - og at det på flere marker giver anledning til uens modning.

Han opfordrer til at man evaluerer årets indsats af svampebekæmpelse i majsen, og minder om, at tørstofindholdet i majsen kan stige hurtigt lige op til høst.

Landmand bygger ny stald og fik besøg af kommunalpolitikere 17. november · 15:21

30-34 procent tørstof

Majshelsæd skal så vidt muligt høstes med 30-34 procent tørstof.

»Jeg vil gætte på, at tørstofindholdet i majsen er på cirka 22-24 procent i mange fynske marker på nuværende tidspunkt«, siger Helle Elander, planteavlskonsulent hos Centrovice.

Med et øget indhold af tørstof på 2,5-3,5 procentpoint pr. uge forventer hun, at størstedelen af majsen på Fyn er klar til at blive snittet omkring 1. oktober.

Hun havde håbet, at september bød på solskin og en flot slutspurt i majsen, som vi så det sidste år. Det er der dog langt fra udsigt til. Alligevel vurderer hun, at der bliver tale om en god majshøst på mange fynske ejendomme - selvom den falder senere end normalt.

For lidt sol i nord

»Vi får ikke en katastrofehøst som i 2015, men vi har manglet varme til at producere stivelse«, siger Søren Olesen, planteavlskonsulent hos LandboNord.

Han vurderer, at det store flertal af mælkeproducenter vil høste majs først i oktober. Med den nuværende situation kan det blive en alvorlig udfordring at færdes i marken.

»Min holdning er, at man skal have majsen hjem inden midten af oktober, så må man affinde sig med den kvalitet majsen har til den tid«, siger Søren Olesen.

Faktaboks

Majs til helsæd

  • Majs skal høstes med et tørstofindhold på 30-34 pct.
  • Høst majsen i oktober, inden udbyttet falder.
  • Høst majsen før planterne visner, da køerne foretrækker grønne majsplanter.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu