For mange ansøgere til ny fosfor-støtteordning: De har undervurderet problemet

Landbrugsstyrelsen har modtaget 175 ansøgninger til tilskud for de skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter. Med en pulje på 2 millioner kroner kan ikke alle få støtte.

Landbrugsstyrelsen har modtaget bunker af ansøgninger til den nye fosfor-støtteordning.

Fjerkræ- og minkbedrifter, som ligger indenfor områderne med skærpede fosforlofter, har indtil 1. april kunnet søge tilskud for de skærpede fosforlofter. Styrelsen har modtaget 175 ansøgninger, og går nu igang med sagsbehandlingen.

Men med en samlet pulje på to millioner kroner regner man ikke med, at alle ansøgere kan få udbetalt et tilskud.

"Det er desværre en gentagelse af det, vi har sagt så mange gange før. Selvom både fjerkræ og mink er relativt små brancher, får det store konsekvenser. De har totalt undervurderet, hvor mange der ville blive berørt", siger Martin Hjort Jensen, producent af slagtekyllinger og formand i Landbrug & Fødevarer Fjerkræs bestyrelse med henvisning til de mange ansøgninger om tilskud.

Kun et lille plaster på såret 

Støtte-ordningen, også kaldet fosfor-hjælp, er for nu en éngangs-støtte som landmænd med mink- eller fjerkræsproduktioner kan søge efter de særlige skærpede fosforlofter trådte i kraft i august 2018.

De skærpede lofter betød, at kravene til arealer at udbringe husdyrgødningen på steg, og flere landmænd må derfor ud at forpagte jord eller finde aftagere af gødningen.

Det giver ekstra omkostninger - omkostninger som tilskuddet slet ikke kan dække med en støtte på 5. kroner pr. kg fosfor:

"Man kunne maks søge for omkring 70.000 kroner. Og så får man måske et beløb på 50.000 én gang, men med ekstra transportomkostninger og forpagtningsaftaler kan mange nok godt regne ud, at så kommer man ikke langt år efter år. Det kan kun betragtes som et plaster på såret", siger Martin Hjort Jensen.

Man kan ikke tage slikposen af bordet igen

Det der især frustrerer Martin Hjort Jensen er, at ministeriet og styrelsen selv meldte ud, at det kun var ganske få landmænd, der ville bliver ramt af reglerne.

"Men det troede vi ikke på. Når puljen så er for lille, kalder det jo på, at man i ministeriet tager ansvar og finder nogle flere penge, så man kan imødekomme alle de ansøgninger, der er kommet", siger kyllingeproducenten og fortsætter:

"Ellers svarer det jo til at stille en slikpose frem for folk og så fjerne den igen".

Viser det sig, at der er ansøgninger for mere end de afsatte to millioner, prioriteres ansøgningerne fra de største bedrifter først.

Faktaboks

Fosfor-tilskud

  • Landbrugsstyrelsen har modtaget ca. 175 ansøgninger til ordningen: Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter. 
  • Der er sat 2 millioner af, hvilker styrelsen ikke selv forventer kan give tilskud til alle.
  • For at få støtte, skal de have en fjerkræ- eller minkbedrift, der ligger helt eller delvist i et af de særligt udpegede områder, der afvander til fosforfølsomme søer. På internet markkort kan man se, om man er omfattet.
  • Det bliver også en betingelse, at der skal være produceret mere end 1.000 kg fosfor fra fjerkræ eller mink på din bedrift i planperioden 2017/2018 og mindst halvdelen af bedriftens areal skal ligge i et opland med skærpede fosforkrav.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle