Mange private brønde slipper for drikkevandskontrol

Miljøstyrelsen er på vej med nye regler, hvor private brønde som kun forsyner én husstand med drikkevand ikke længe ifølge loven er forpligtet til at teste drikkevandskvaliteten.

Hidtil har private boringer - som findes på gårde landet over - haft pligt til at teste, om vandet var af en god kvalitet. Loven har ikke haft et konkret krav om, hvor ofte brønden skulle testes - men mange kommuner har krævet test hver femte år.

Nu bortfalder kravet.

Private boringer, som alene forsyner en husstand, vil med en ny bekendtgørelse, som aktuelt er i høring, selv skulle vurdere, om de ønsker at teste vandet.

Miljøstyrelsen beretter, at der findes cirka 50.000 private, hvoraf de vurderer, at 40.000 boringer alene forsyner én husstand. Resten, cirka 10.000 forsyner eksempelvis også naboer, og vil fortsat skulle teste vandet.

Beslutningen er truffet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), men er ifølge styrelsen aftalt med regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Hellere en landmand end en direktør til bords 10. december · 09:40

"Det nye er, at kommunen ikke fremover kan tvinge ejere af enkeltvandforsyninger, der alene leverer vand til deres egen husstand, til at kontrollere drikkevandet," oplyser Miljøstyrelsen.

EU's drikkevandsdirektiv sætter en regel om, at drikkevandsforsyninger på under 10 kubikmeter vand om dagen kan undtages reglerne. De danske politikere har dog valgt at lægge snittet et sted, hvor det er brønde, som kun forsyner en husstand - og derfor kun egne husstandsmedlemmer - som skal testes. Hvis man har ansvar for andre husstande, skal man fortsat teste.

Kravene til private brønde har været relativt simple. Man skulle kun teste for eksempelvis kimtal, nitrat og mikrobiologi - ikke pesticiderester.

Beslutningen er blevet mødt med protester fra oppositionen, som mener, at det er et dårligt tiltag for drikkevandskvaliteten.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu