Årets kornhøst 23 pct. mindre end normalt
Danmarks Statistik udsendte ved juletid opgørelsen over årets høst, som var usædvanlig ringe pga. den langvarige tørke.

Årets kornhøst lander ifølge Danmarks Statistik´s foreløbige opgørelse på 7,2 mio ton. Det er 28 pct. mindre end i 2017 (10 mio. ton), som var et godt høstår, og 23 pct. mindre end en normal høst (10 års gennemsnit). Niveauet for høstudbyttet er steget en del gennem årene. Men i perioden 1930-2018 har intet andet år haft et større fald fra gennemsnittet af de foregående ti år end 2018, som på den baggrund er den værste høst i 90 år.

Det var ikke kun enkelte afgrøder, der gav dårligt i 2018. Alle kornafgrøder havde lave udbytter. Det samlede danske kornudbytte pr. hektar faldt med 26 pct. fra 2017 til 2018, hvilket svarer til 18 hkg pr. ha.

Vårbyg faldt fra 58 til 44 hkg pr. ha, hvilket er det laveste niveau siden 1992. Vinterhvede faldt fra 83 til 65 hkg, hvilket svarer til niveauet for 2010 og 2011. Men det største fald var i havre og blandsæd, som faldt med 32 pct. fra 54 til 37 hkg.

Hvert år i august, når to tredjedele af kornet er høstet, laver LandbrugsAvisen en prognose for kornhøsten ud fra forventede udbytter fra planteavlskonsulenter 16 steder i landet. Prognosen har de sidste mange år ligget meget tæt (0-5 pct.) på den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik. I år var vores bud på 6,3 mio. ton dog noget lavere end de 7,2 mio. ton, som Danmarks Statistik landede på. Vi vidste dog godt, at usikkerheden i år var ekstra stor, fordi høstudbyttet afveg så meget fra det normale.

Mere vårsæd koster

Det er ikke kun de lave udbytter, der er skyld i, at den samlede kornhøst har været katastrofalt ringe i 2018. Det skyldes også en anderledes afgrødesammensætning. De fleste år har arealet med vårbyg og vinterhvede enten været lige stort - eller hveden været størst. Men i 2018 var arealet med vårbyg næsten dobbelt så stort som vinterhvede og udgjorde halvdelen af det samlede kornareal. Da udbyttet i vårbyg er naturligt lavere end i vinterhvede, påvirker det det samlede kornudbytte.

Årsagen er det våde efterår 2017, hvor mange opgav at så vintersæd og måtte så mere vårsæd end normalt. Arealet med vinterhvede faldt med 179.000 ha (31 pct.) fra 2017 til 2018, og vårbyg steg med 171.000 ha. Hvis arealfordelingen havde været som i 2017, ville det samlede 2018-høstudbytte have været 5 pct. højere.

Det samlede kornareal faldt med to pct. fra 1.443.000 ha i 2017 til 1.416.000 ha i 2018.

Raps og hestebønner

Årets produktion af raps faldt med 32 pct. fra 742.000 ton i 2017 til 501.000 ton i 2018. Det skyldes, dels at rapsarealet faldt med 20 pct. pga. det våde efterår, dels at udbyttet faldt fra 42 til 35 hkg pr. ha, hvilket er syv pct. lavere end de sidste 10 års snit. Stort set al raps i de senere år er vinterraps.

Arealet med bælgsæd (hestebønner, ærter mv.) fylder meget lidt i den samlede høst, men steg fra 21.000 ha i 2017 til 32.000 ha i 2018. Produktionen steg dog kun fra 89.000 ton til 91.000 ton, da udbyttet samtidig faldt fra 43 hkg i 2017 til 28 hkg pr. ha i 2018. Især hestebønner, som er følsom for vandmangel under blomstring, blev hårdt ramt.

Stort økonomisk pres

Den dårlige høst betyder, at Danmark for første gang i mange år er nettoimportør af korn. Især kornkøbere som svine- og fjerkræproducenter er hårdt ramt. Deres egen avl slipper alt for tidligt op, og salgspriserne på korn steg med 20,6 pct. fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018. I grovfoder gik det ikke så galt som frygtet, da regnen i august og september hentede noget.

Faktaboks

Vejret i 2018

  • En stor del af vækstsæsonen var præget af tørt vejr. Der var dog regionale variationer.
  • I maj-juli lå nedbøren ifølge DMI 50-75% under de senere års gennemsnit (2006-2015). 
  • August var en varm måned ligesom juni og juli, men med gennemsnitlig mængde regn. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.