Årets svampebekæmpelse har reduceret klimaaftrykket med 40 pct.
Rekordhøje merudbytter for svampebekæmpelse har haft en positiv sideeffekt på klimaet.

"Vi har i år haft historisk store merudbytter for at bekæmpe bladsvampe i hvede - de største i 30 år. Ud over en bedre bundlinje har bekæmpelsen af svampene også haft en markant sideeffekt på klimaet, som mange nok ikke før har skænket de store tanker".

Det sagde Troels Toft, sektordirektør i Seges, Planter, i sin faglige beretning på årsmødet i Herning tirsdag morgen.

"Ser vi på et konkret eksempel i landsforsøgene 2019, har det gennemsnitlige merudbytte ved at bekæmpe septoria og gulrust i Benchmark-hvede været på 32,5 hkg pr. hektar. Det betød, at CO2-aftrykket faldt fra 73 til 45 kg CO2 pr. hkg hvede - takket være en effektiv svampebekæmpelse. Og det svarer til et fald i klimaaftrykket på 40 pct. pr. hkg hvede".

Tilsvarende regnestykker kan laves på øvrige behandlinger, der har til formål at øge udbyttet, sagde Troels Toft.

"Derfor gælder det om at have så effektiv en produktion på de arealer, vi dyrker, som muligt. Det gælder også om, at de ting, vi anvender som hjælpestoffer, har så lille en påvirkning som muligt".

Her skal vi straks i gang

Klimaneutral planteproduktion er et ekstremt komplekst emne. Der åbner sig mange spændende muligheder i de kommende år, hvor vi meget gerne vil være aktive medspillere, sagde Troels Toft.

"Nogle af de håndtag, der ligger lige for, og som skal i gang på bedrifterne straks, er: Nitrifikations-hæmmere og management ved udbringning af handels- og husdyrgødning. Frikøb af de mindst produktive organogene jorder, der skal tages ud af drift. Og kulstofopbygning i form af sunde og velgødede afgrøder, produktive græsmarker med lang omdriftstid, efterafgrøder med stor biomasseproduktion og indbygning af biochar i jorden", sagde han.

Emneord Plantekongres 2020

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.