Øget tilsaltning af landbrugsjorden kan koste dyrt på kartoffelmarkerne

Klimaforandringer vil i fremtiden få stor indflydelse på kystnære landdistrikter og øer i Danmark og hele Nordsøregionen. Udover den større risiko for oversvømmelser fører de stigende hav-niveauer til øget nedsivning af saltholdigt havvand til grundvandet og øget tilsaltning af landbrugsjord.

I en nyligt udgivet rapport udarbejdet af University of Lincoln, undersøges de økonomiske konsekvenser af øget tilsaltning af landbrugsjord. Rapporten viser bl.a., at Danmark ville lide det største økonomiske tab pr. hektar kartofler, hvis man sammenligner resultaterne i hele Nordsøregionen.

Det skriver Food & Bio Cluster Denmark i en pressemeddelelse.

De økonomiske konsekvenser af tilsaltning af landbrugsjord forventes at overstiger en halv milliard euro om året i Europa alene - og omkostningerne forventes at stige med tidevandet.

I Danmark anslår forskerne at tilsaltningen vil medføre et tab på 1.781 euro pr. hektar kartofler i Danmark. Det svarer til lidt over 13.000 kroner pr. hektar. 

Overordnet er det ikke et stort problem i Danmark i dag, men det vil være en problemstilling, som bliver mere påtrængende i takt med klimaforandringernes indtog.

Der er derfor behov for at styrke systemer og mekanismer til overvågning af jordens saltindhold og tilknyttede risici, lyder konklusionen i rapporten, som er udgivet på vegne af Interreg North Sea Region-projektet SalFar.

Uden handling, vil den øgede tilsaltning af landbrugsjorden føre til, at vi ikke længere kan producere de samme afgrøder og mængder af foder og fødevarer som i dag. Det vil påvirke kystområdernes flora og faura, det økonomiske eksistensgrundlag og befolkningens levevilkår i svær grad. 

Nye muligheder og potentialer

Omvendt skaber de klimatiske udfordringer og behovet for ”blågrøn omstilling” også helt nye muligheder og potentialer.

"Dyrker man salttolerante sorter på saltholdig jord, kan man ikke blot få et højere udbytte, men også få en helt anden smagsoplevelse og formentlig også næringsmæssige kvalitetsforskelle i afgrøden. Det rummer muligheder for produktion af afgrøder, der adskiller sig fra andre på markedet", forklarer Louise Krogh Johnson, Business Development Manager ved Food & Bio Cluster Denmark.

"Med udvikling af nye forretningsstrategier, salttolerante afgrøder og nye produkter skaber projektet grobund for både nytænkning og erhvervsudvikling i kystnære landdistrikter og øer i Danmark og hele Nordsøregionen", fortsætter hun.

Faktaboks

OM SALFAR

  • Projektet SalFar forsøger at forberede fødevareproducenter på fremtidige udfordringer, da indtrængningen af salt i jordbunden vil stige mærkbart i det kystnære landskab i dette århundrede - bl.a. på grund af hyppigere oversvømmelser. 
  • Projektet er internationalt funderet, idet klimaforandringerne påvirker hele Nordsøregionen: fra Holland, Belgien og Tyskland i syd, til England, Sverige, Norge og Danmark i nord. Det er på den baggrund lykkedes at opnå status som Interreg projekt, støttet af EU. Fra dansk side er Food & Bio Cluster Denmark tovholder på projektet, hvor vi arbejder tæt sammen med Aarhus Universitet samt Sagro.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.