Økologer skal stille ekstra skarpt på sædskiftet fra nytår

Når vi fra januar får krav til andelen bælgsæd og kvælstoffikserende arter i sædskiftet, så øges risikoen for sædskiftesygdomme. Som med al anden dårligdom bør man forebygge sig ud af problemerne.

Af Niels-Kristian E. Knudsen, rådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Hvis du står i maj måned og ser på en flot ærtemark, og den så efterfølgende visner ned og nødmodner i juni, så er der stor risiko for at du er ramt af sædskiftesygdommen ærterodråd.

Dette er bare et eksempel på en sædskiftesygdom, som kan opstå hos mange økologer i fremtiden, hvis ikke der tænkes alvorligt over sædskiftet.

Krav om mindst 20 pct. N-fixerende hoveafgrøder

Fra 1. januar skal økologer have mindst 20 procent kvælstoffikserende hovedafgrøder i markplanen.

Selvom kløvergræs i de fleste tilfælde vil tælle med, så kan man forvente at graden af bælgsæd i sædskifterne øges i fremtiden, hvilket også drives af en endnu begrænset pris på foderkorn.

Eksempler på kvælstoffikserende arter, som vil tælle med fra 1. januar:

  • Bælgplanter i renbestand, f.eks. markært, hestebønne, hvidkløver til frø osv.
  • Bælgsæd i blanding med korn, hvor bælgsæden udgør mindst 50 procent af frøene i blandingen
  • Kløvergræs, hvor kløveren udgør mindst 15 procent af frøvægten i blandingen

Bælgplanter - særligt ærter og hestebønner - er følsomme overfor jordbårne svampe, som kan overleve i jorden i mange år. Men også lupiner og kløverarter stiller krav til sædskiftet. 

Som det er i dag, så er anbefalingen:

  • Gruppe 1: 5 frie år mellem ærter, hestebønner, vikke og lucerne, samt kombinationer heraf. 
  • Gruppe 2: 2-3 frie år mellem lupin, rødkløver (i renbestand) og hvidkløver (i renbestand), samt kombinationer heraf.

Mange forhold at tage højde for

Anbefalingen for kombinationer mellem gruppe 1 og 2 er som udgangspunkt 2-3 frie år, som fx mellem hestebønner og lupiner.

Der er derfor svært at se, at der kan være meget mere end 16,6 procent gruppe 1 bælgsæd i sædskiftet eller maksimalt 25-33 procent gruppe 2 bælgsæd.

Derfor vil arter som ært, hestebønner og lucerne ikke kunne stå alene som de 20 procent.

I Sverige har man øget anbefalingen for lupiner til fem frie år på grund af sygdommen anthracnose. Hvis det samme sker i Danmark, så vil udfordringen blot øges.

Udover passende afstand (mindst fem år mellem ærter og hestebønne) mellem bælgsæd i sædskiftet kan afvanding, kalkning og jordbehandling mindske problemerne med sædskiftesygdomme i bælgsæd.

Hvis problemer med sygdomme skulle opstå, så er anbefalingen herfra at vente 10-12 år med at gentage forsøget, hvilket i sagens natur er lang tid.

Et andet eksempel er vores rødkløver efterafgrøde i rug, hvilket er blevet populært hos mange i de senere år. Her bør man altså også have afstand, både af hensyn til væksten hos rødkløveren samt sygdomme.

Derfor er anbefalingen herfra, at tænke over sædskiftet i fremtiden og eventuelt at notere en sædskifte skitse på papir, da der er mange forhold at tage højde for i fremtiden.

Seges har til dette udviklet en glimrende vejledning, som kan rekvireres fra fx planteavlsrådgiveren.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.