Økologer: Spørg din jord hvad den har brug for

Opbygning af organisk stof i jorden bør indgå i overvejelser om sædskifte.

Jorden er ikke bare et vækstmedie – det er det tynde, sarte lag, der kan udgøre forskellen på frodighed og misvækst. Så når man går i marken, skal man spørge sin jord om, hvad den har brug for. Hvis man gør det, og gør det regelmæssigt, får man nogle svar.

Sådan lød det på økologikongressen torsdag i et indlæg fra Martin Beck fra Økologisk Landsforening.

Martin Beck gav dog også forsamlingen nogle konkrete eksempler på, hvilke svar, man kan forvente fra jorden, når der skal opbygges muld. Han havde nemlig fem gode råd med.

1 Næring i balance

Først og fremmest skal der være næringsstofmæssig balance. En almindelig jordprøve er ikke god nok. Man skal hellere få lavet en Albrect-jordprøve, der også viser balancen mellem Calcium og magnesium, som har betydning for dyrkningen, lige som den afslører om der er manglende mikronæringsstoffer.

 

2 Konstant plantedække

En anden måde at oparbejde humus er at have jorden dækket af planter så lang tid som muligt. Plantedække er lig med rødder i jorden, og rødder er ren føde til de mikroorganismer, der gør jorden frugtbar og sikrer næring der er tilgængelig for planterne.

»Græsmarker er gennemgående allerbedst til at fodre mikroorganismer og opbygge frugtbarhed,« siger Martin Beck.

3 Fladekompostering

Det tredje råd fra Martin Beck lyder, at man skal lave fladekompostering. Det vil øge jordens indhold af gavnlige huminstoffer. Fladekompostering kan man opnå ved, at den grønne overflade skrælles af eller fræses overfladisk og indarbejdes i jordens øverste 3-4 centimeter og derefter får lov at ligge urørt i 5-14 dage.

»Dermed poder man med jordens mikroorganismer,« forklarer han.

4 mikrobiel processtyring

I forbindelse med skrælningen udsprøjtes et bakerielt præparat til at lede processn i den ønskede retning. Præparatet kan ifølge Martin Beck bestå af effektive mikroorganismer, kompost-te, humuspræparat, hø-te eller andet.

»Det er lidt ligesom når man kommer surdej i når man bager brød, så går gæringen i den rigtige retning,« siger han.

De effektive mikroorganismer kan købes i en dunk.

»Vi skal have lært at betragte jordens mikroorganismer som husdyr. Vi har 1,4 DE over jorden og 30-40 DE i mikroorganismer under jorden. Dem skal vi have til at arbejde i vores tjeneste,« siger han.

5 Afgrødepleje

Endelig peger Martin Beck på, at vi skal observere gafgrødens trivsel og se, om der er mangler. Hvis der er det, skal den stimuleres. Her kan kisel-præparater eller kompost-te komme på tale.

Det er en grundlæggende holdning i det økologiske og biodynamiske jordbrug, at jordens mikro- og makroorganismer og dens næringsstoffer skal behandles, så det opbygger mulden. Det er nemlig mulden, der er grobund for sunde planter.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.