Sponsoreret af BASF
”Jeg har en klar strategi mod septoria”
Christian Dalgaard Petersen fra Stevns er en passioneret ung planteavler, der stræber efter høje udbytter med god økonomi i afgrøderne. Især er han meget opmærksom på, at septoria bliver bekæmpet, og det sikrer han ved at vælge effektive midler.

Med ambitioner om at drive en moderne, effektiv planteavl er Christian Dalgaard Petersen, ikke i tvivl om, at det er i detaljerne, han opnår de gode resultater.

Det fornemmer man klart, når man besøger ham en tidlig forårsdag.

Sammen med sin far, Jørgen Petersen, driver han Thinghøj Landbrug, hvor de prøver at samarbejde mest muligt - uden at slå sig sammen til én virksomhed.

”Jeg vil gerne bevise, hvad jeg selv kan,” fastslår den yngre landmand.

Han købte sin gård i sommeren 2011 med 200 hektar ager, mens han gik på landbrugsskole. Hans far har 300 hektar, sådan at de tilsammen råder over 500 hektar i alt.

Svineproduktionen er væk

I 2011 var der stadig en svineproduktion, men den er nu væk - og det er udelukkende planteavl med mest muligt frø, der satses på. I 2017, er der omkring 300 hektar med korn og raps, mens resten er frø og ærter.

Alle afgrøderne skal selvfølgelig opnå størst mulig bundlinje.

”Så vi passer dem så godt, vi kan, og tager de forholdsregler, der er nødvendige. For eksempel omkring septoria, der er den mest tabsvoldende sygdom i vinterhvede,” påpeger Christian Dalgaard Petersen.

Høje udbytter i hveden

I markerne med vinterhvede er der 100 hektar med foderhveden Torp og 62 hektar med brødhveden KWS Dacanto. 

Strategien for gødskning og svampebekæmpelse er den samme i begge sorter.

”Eneste forskel er, at vi sengødsker brødhveden,” siger Christian Dalgaard Petersen.

Han regner med at ligge på omkring 220 kg kvælstof pr. hektar i foderhveden og lidt mere i brødhveden. Men udbytterne er også høje - op til et gennemsnit på 12 ton pr. hektar de bedste år.

”Det opnår vi kun, når vi holder dem fri for angreb af svampesygdomme,” konstaterer han


Der er svamp på de gamle blade, men det er uden betydning lige nu. 

Bruger forskellige aktivstoffer

I markplanen er der kun 1. års hvede efter spinat og vinterraps. 

”Vi bruger en nedbørsmodel til at bestemme tidspunkterne for sprøjtning. Når vi er 10 dage efter behandling, skal der højst være fire dage med nedbør over en millimeter, før vi kører igen. Normalt vil det svare til, at vi kører tre gange pr. sæson,” forklarer Christian Dalgaard Petersen.

At det er sådan, skyldes især, at han befinder sig på en tør egn. Men kommer der et vådt år, er han også villig til at gå op på fire behandlinger for at forebygge angreb af især septoria.

Til den første behandling bruger han typisk to triazoler i en tankblanding mod især meldug. Til den anden behandling går han over i en anden boldgade for at få andre aktivstoffer i spil.

”I år har jeg tænkt mig at bruge en blanding af Bell og Juventus, når fanebladet er helt fremme. Den blanding har jeg aldrig anvendt før, men den er stærk og fornuftig i pris,” mener han.

Til tredje og formentlig sidste behandling vil han bruge 0,4-0,6 liter Viverda pr. hektar afhængig af hvor vådt, det er - og ser ud til at blive frem mod hvedens modning.

”Når vi anvender den strategi, er vi godt på vej mod god beskyttelse og dermed en god økonomi i vores hvede,” fastslår Christian Dalgaard Petersen.

Faktaboks

Septoria resistens

Fra officiel side, er der nogle grundregler man bør følge, for at reducere opbygning af septoria resistens, da der de seneste år har været vigende effekt af de forskellige triazoler. Således havde de bedste triazoler i 2016 kun lige godt 50% effekt, mens det ringeste lå nede omkring 20%. Derfor er det vigtigt, for at opnå en effektiv svampebekæmpelse, at der anvendes mider der indeholder SDHI (som boscalid der findes i både Bell og Viverda), der har god effekt mod septoria.

  1. Anvend maksimalt SDHI 2 gange pr. vækstsæson - selv om det er de mest effektive midler mod septoria.
  2. Tilstræb maksimalt 3 sprøjtninger med triazoler pr. vækstsæson og højest 2 med det samme triazol.
  3. Anvend altid effektive doser og en sprøjteteknik, som sikrer en god dækning af bladmassen med sprøjtevæske. 

Emneord BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.