13 gode tiltag for natur på bedriften - hvor mange point scorer du?
Ugen På Spidsen: Seges har lavet et scorekort med 13 tiltag for naturen. Se her, hvad der batter mest for naturen - og test selv hvor mange naturpoint, du og din bedrift kan score, lyder opfordringen fra ugens klummeskribent på Mark Plus.

Mange byboere tror fejlagtigt, at landmænd ikke er interesseret i at bidrage til en rig og varieret natur. Men intet kunne være mere forkert.

Alle de landmænd jeg kender, os selv inklusive, elsker naturen, og gør meget for at passe på den. For mange er naturen lige frem en vigtig årsag til, at vi er blevet landmænd.

Vores bedrifter er allerede levested for mange forskellige dyr og planter. Men man kan selvfølgelig altid gøre mere. Og man kan også blive overrasket over, hvor de bedste naturværdier gemmer sig.

Derfor har Seges laves et scorekort, der giver et hurtigt overblik over, hvilke tiltag der batter mest for naturen.

Sådan bruger du scorekortet

Du kan bruge scorekortet på flere måder.

Du kan teste dig selv og se, hvor mange naturpoint din bedrift scorer. Du kan også udfordre dine kolleger, venner eller naboer i, hvor mange naturpoint I hver især kan score. Eller du kan bruge scorekortet som inspiration til, hvordan du kan tænke flere naturvenlige tiltag ind på din bedrift.

På scorekortet kan din bedrift få fra 0-45 naturpoint.

Overrasker

Jeg tog testen og fik 26 naturpoint for vores bedrift. Ikke i top - men heller ikke i bund. Men med plads til forbedring.

Noget af det, der overraskede mig var, at en kvas- eller stenbunke, der ligger i bunden af et læhegn året rundt, tæller. Det er da noget, vi alle kan lave, uden det generer.

Også et stort, gammelt eller døende træ med huller og råd i tæller - hvis man vel at mærke lader det stå i stedet for at fjerne det.

Mark- og vejkanter, der kun slås to gange årligt, og har mange vilde blomster, tæller sørme også godt. Og er tilmed smukke. Og så er afgræsning med lavt dyretryk også værdifuldt for naturen.

Der selvfølgelig også alle de andre - og mere oplagte - naturtiltag.

Prøv selv testen og se, hvor god din bedrift allerede er for naturen. Og få inspiration til at gøre mere.

Scorekort: naturpoint på bedriften

 • 1. Beskyttet eng, hede eller overdrev med mindst 8 forskellige arter af vilde blomster. Et af de bedste levesteder for mange arter af insekter, fugle, planter og svampe: 5 point,
 • 2. En kvasbunke eller en stenbunke hele året rundt. Placeret på et uforstyrret sted – fx i et læhegn – giver bunken skjul for mange smådyr: 2 point.
 • 3. Stort, gammelt eller døende træ på minimum 50 cm i diameter. Giver levesteder for fugle, insekter og svampe. Jo flere hulheder/jo mere råd – desto bedre. Træet har mest værdi, hvis det er stående: 4 point.
 • 4. Mindst 300 kvm blomsterstribe med udsået frøblanding. Giver mad til almindelige arter af insekter, men er ikke et godt levested, fordi den omlægges jævnligt: 1 point.
 • 5. Mindst 300 kvm vej- og markkanter med max to årlige slåninger. Er gode levesteder for mange arter af insekter og andre smådyr, især hvis de er rige på vilde blomster. Derfor bør de ikke slås i maj-august: 4 point.
 • 6. Sø, vandhul eller å. Søer og åer er gode levesteder for både dyr og planter, især hvis de har en bred kantzone med mange sump- og vandplanter: 4 point.
 • 7. Gammel råstofgrav. Det sandede miljø minder om nogle af de mest artsrige naturtyper, vi har. Er værdifuld for både planter og dyr, hvis den får lov at stå og ikke dækkes til med næringsrig muldjord: 5 point.
 • 8. Mindst 500 kvm levende hegn eller krat ældre end fem år. Særligt værdifulde, hvis der er mange blomstrende træer og buske som fx tjørn, slåen og mirabel. Jo ældre og jo flere gamle træer, desto bedre: 4 point.
 • 9. Mindst tre meter bred bufferzone mellem mark og natur. Bufferzoner, der ikke sprøjtes, pløjes eller gødskes, kan bidrage med levesteder og beskytter samtidig naturen mod afdrift af gødning og pesticider: 2 point.
 • 10. Sommergræsning med lavt dyretryk. Holder arealet åbent – men lavt dyretryk er vigtigt, så de vilde blomster ikke nedbides. Har størst værdi for naturen på arealer udenfor omdrift: 4 point.
 • 11. Helårsgræsning med lavt dyretryk. Begrænser græsserne om vinteren og fremmer blomsterfloret om sommeren, især ved lavt dyretryk og ingen tilskudsfodring. Har størst værdi på arealer udenfor omdrift: 5 point.
 • 12. Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende fugle eller flagermus: 2 point.
 • 13. Mindst 100 meter sten- eller jorddige, minimum 50 cm højt. Giver skjul og levested for mange insekter, pattedyr, padder, planter, mosser og laver, særligt hvis diget beskyttes mod gødning og pesticider: 3 point.

Total: 45 point

På www.seges.dk/natur kan du læse mange flere detaljer om de 13 tiltag i scorekortet.

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.
 

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.