15 fynske bedrifter: De bedste har dobbelt DB 1 i hvede, vårbyg og raps
For 2019-høsten fik 15 fynske bedrifter analyseret deres afgrødeøkonomi af Centrovice. Tallene viser, at udbytterne var pæne, men også, at forskellene i DB1 var voldsom stor mellem top og bund.

Af Kirsten Larsen, planteavlskonsulent, Centrovice

15 bedrifter på Fyn har i 2019 deltaget i Afgrøde-økonomi, som opgør udbytter og stykomkostninger, og beregner det aktuelle DB 1 for hver afgrøde.

Opgørelsen viser rigtig pæne udbytter, men også at der er en stor variation imellem bedrifterne.

I figur 1 ses de opnåede udbytter for vinterhvede, beregnet som et gennemsnit for hver bedrift.

Figur 1. Udbytter i vinterhvede 2019 i gn.snit, 15 fynske bedrifter

Den store forskel i opnåede udbytter skyldes flere forhold. Dels forhold som den enkelte landmand ikke er herre over, fx vejret, jordtype og topografi, og dels forhold som den enkelte landmand kan gøre noget ved, fx jordstruktur, dræning, sædskifte, etablering, pasning, rettid og høsttidspunkt.

De deltagende landmænd fokusererede selv meget på etablering som den vigtigste faktor for at opnå et godt udbytte i alle afgrøder.

Stykomkostninger og DB1

Stykomkostninger og DB1 (bruttoudbytte minus stykomkostninger) blev ligeledes beregnet ud fra landmandens aktuelle priser.

Resultaterne ses i tabel 1 for vinterhvede, vårbyg og vinterraps.

Tabel 1. Udbytter, afregningspris, stykomkostninger og dækningsbidrag 1 for vinterhvede, vårbyg og vinterraps 2019 for 15 fynske bedrifter

Som allerede nævnt varierer udbytterne fra bedrift til bedrift.

Afregningspriserne lå rimeligt ens, dog ses de højeste priser ved fx fremavlstillæg og maltbygkontrakt indgået i efteråret 2018. Stykomkostningerne er stort set ens fra bedrift til bedrift, uanset det opnåede udbytte.

Når alt dette regnes sammen ses en stor variation i det opnåede dækningsbidrag. Omkostninger til arbejde, maskiner og jordleje skal dækkes af disse opnåede dækningsbidrag.

Med inspiration i tallene kan hver enkelt landmand udpege indsatsområder på egen bedrift, for at optimere bundlinjen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.