2 gode råd til vårhvede sået i efteråret

Etablering af vårhvede i efteråret må ikke ske på bekostning af såbedets beskaffenhed, så det er med at udnytte de vinduer vejret tillader til såning og lade plov og såmaskine følge hinanden.

Af Mads Juul, planterådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Efterårssået vårhvede er for alvor blevet trykprøvet i år med en kraftig frostperiode i februar, som ikke påvirkede afgrøden synderligt.

Der er samtidig blevet høstet gode udbytter de fleste steder, men dem der satsede på at lave brødhvede, blev dog skuffet af lavt proteinindhold.

I landsforsøgene 2020 er der høstet mellem 39 og 43 hkg pr. ha i efterårssået vårhvede, mens der fra praksis er hørt om højere udbytte, men udbyttet vil variere meget alt efter jordtype og gødningsniveau.

Den største fordel ved efterårssået vårhvede er, at man stort set undgår negativ påvirkning af angreb af bygfluens larve, som kan forvolde stort udbyttetab i forårssået vårhvede.

Samtidig opnås et lavere ukrudtstryk, da ukrudtet ikke fremspirer sammen med kornet,  og hveden begynder væksten før ukrudtet i foråret - og derfor kan det også være et alternativ til almindelig vinterhvede, hvor ukrudt kan blive et stort problem.

Nnedenstående er gode råd til etablering og gødskning af efterårssået vårhvede. 

1. Etablering: Lad plov og såmaskine følges

Efterårssået vårhvede bør ikke etableres før slutningen af oktober, og afgrøden kan med fordel etableres i løbet af november, hvis vejret tillader det.

Vårhveden må ikke strække sig for meget før vinteren, da det øger risikoen for udvintring.

Etableringen må ikke ske på bekostning af såbedets beskaffenhed, så det er med at udnytte de vinduer vejret tillader til såning og lade plov og såmaskine følge hinanden.

Man skal heller ikke satse på for store arealer, da det ikke er hvert år at det kan lade sig gøre at så.

Man bør tilstræbe at etablere cirka 450 planter pr. kvadratmeter. Lykkes det ikke at etablere i efteråret, bør man overveje om vårbyg eller havre er et bedre alternativ end traditionel vårhvede, da angreb af bygfluens larve kan være meget voldsomt i vårhvede.   

2. Gødskning: Tæt på samme niveau som vinterhvede

Før man sår vårhvede i efteråret, skal man overveje om man har tilstrækkelig gødning til afgrøden, da en efterårssået vårhvede skal bruge mere gødning end en forårssået, hvis den skal indfri en højere udbytteforventning.

Efterårssået vårhvede bør gødskes tæt på samme niveau som vinterhvede, hvis man vil hente dens fulde udbyttepotentiale.

Hvis man vil forsøge at opnå en brødkvalitet, bør man dele gødskningen i to, hvor første tildeling placeres fra midt i marts til begyndelsen af april, når væksten er begyndt. Anden tildeling bør ske kort før skridning, med en hurtigtvirkende gylle og gerne med udsigt til fugtigt vejr efterfølgende for at opnå en hurtig optagelse og virkning.

Vil man forsøge at opnå brødkvalitet, bør afgrøden placeres efter kløvergræs, en kraftig kløverefterafgrøde eller bælgsæd.

Efterårssået vårhvede bør i hovedreglen dyrkes som foderkorn med en mulighed for afsætning til brød, hvis man laver den rette kvalitet og der er markedsefterspørgsel. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.