2018 starter med fald i jordpriserne
2018 starter med mindre prisfald på jord. Jordprisen falder fra 154.000 kr./ha. til 148.000 kr./ha.

Efter en ubrudt række af stigninger i hele 2017, starter 2018 med et lille fald i jordpriserne. Jordprisen falder fra 154.000 kr./ha. til 148.000 kr./ha.

Det skriver Agrocura.

"Selvom jordprisen smutter en smule nedad i årets første kvartal, ser vi fortsat en meget stabil prisudvikling. I over 8 år har prisen ligget mellem 141.000 kr./ha. og 164.000 kr./ha. Dette billede er ikke ændret og vi skal ikke frygte større prisfald, tværtimod. Opgørelsen af jordprisen er altid handler på det frie marked inkl. bygninger og eks. løsøre," skriver Agrocura.

Mælkeprisfald kan være årsag

I følge Agrocura kan årsagen til jordprisfaldet måske ses i lyset af det voldsomme fald i mælkeprisen.

"Vi kan se i statistikkerne, at nødlidende ejendomme (konkurser og tvangsauktioner) har været stigende i 1. kvartal 2018. Det må have påvirket jordprisen. Ydermere kan vi se på landsdelsniveau at prisfaldet på jorden ligger i det sønderjyske, vestjyske og nordjyske områder, der hvor størstedelen af mælkeproduktionen foregår", lyder det.

Forsat lav omsætning

Derimod er der ikke noget nyt under solen på omsætningssiden, som forsat sker på et meget lavt niveau. Selvom ejendomsmæglere melder om stigende aktivitet, så er det ikke aflæsbart i statistikken.

I første kvartal 2018 var omsætningen totalt (alt inkl.) 11.397 ha.

"Holder vi det op imod det dyrkbare areal i Danmark på 2.625.000 ha. giver det en omsætningshastighed på 58 år. dvs. næsten det dobbelte af, hvad der historisk er omsat til de sidste ca. 100 år," skriver Agrocura.

Den lave omsætning har stået på siden 2007. Her har omsætningen svinget mellem 35.000 til 45.000 ha/år. Ser vi på perioden siden 1991 til 2007 har omsætningen lagt mellem 60.000 til 108.000 ha./år.

Jordpriserne stiger – men hvad med afkastet? Torsdag 11. januar 2018 · 00:00

Atypisk ejendomsmarked i DK

"Der er en dekobling på de forskelligere ejendomssegmenter i Danmark og det tror vi ikke på kan fortsætte. Ejerlejligheder på landsplan ligger 19,6 procent over toppen fra toppen 2006. Parcelhuse ligger 0,7 procent over toppen. Sommerhuse ligger 18,3 procent under toppen. Landbrugsejendomme ligger 37,5 procent under toppen, men landbrugsejendomme satte også en gigantisk top. Holder vi derimod landbrugsejendomme op imod parcelhuse og sommerhuse ligger de 18,3 procent under toppen", skriver Agrocura.

Historisk set følges ejendomssegmenterne ad i Danmark, både i et opad- og nedadgående prismarked. I en vendingsfase kan segmenterne typisk dekoble sig midlertidigt. Men prisudviklingen siden 2013 er meget atypisk og Agrocura tror ikke på, at denne adskillelse af ejendomssegmenterne kan fortsætte.

Konjunkturmodel siger stigende priser

Agrocuras teoretiske konjunkturmodel peger opad, og derfor forventer de endnu 2-3 år mere med positiv vækst. Derfor er de også positive på ejendomsmarkedet generelt.

"Hvis vi skal have overstående ejendomssegmenter til at følges ad bedre, så ser vi landbrugs- og sommerhuse stige mod parcelhuse, altså 18-20 procent op i prise de kommende år.

Stigende efterspørgsel

Agrocura oplever en stigende interesse efter jord i Danmark fra uden- og indenlandske investorer.

Disse kapitalstærke folk søger placering af midler i værdifast aktiver. Desuden er Danmark et af de få lande i Europa der fortsat har den bedste Rating.

"Holder vi det mod et afkast på ca. 3,0-3,5 procent på jorden gør det, at investorer ser meget interessant til Danmark. Sluttelig stiger råvarer typisk i den sidste del af højkonjunkturen og et prisløft på korn med videre. vil ligeledes understøtte jordprisen", lyder det.

Graf: Jordprisudvikling Danmark

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.