2021 var et godt år for mange økologiske bedrifter

For heltids-planteavlere lå 2021 på niveau med 2017 - og bedre end 2018 og 2020. Men ikke så godt som 2019.

Driftsresultatet for økologiske heltidsbedrifter med ren planteavl er steget med 43 procent fra 2020 til 2021. Det fremgår af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det giver et resultat, der ligger på niveau med 2017 - men er bedre end både 2018 og 2020. 2021 når dog ikke op på niveauet for 2019.

Pæn stigning i økonomi

Driftsresultatet for alle økologiske heltidsbedrifter (planteavl, malkekvæg, grise og fjerkræ) steg med 0,4 millioner kroner til 1,4 millioner kroner i gennemsnit fra 2020 til 2021. Det er det bedste resultat i de sidste fem år.

Det er dog ikke planteavl, der står for den største procentvise stigning, men derimod malkekvægsbedrifterne med 52 procent, mens grisebedrifter er steget med 38 procent og fjer- kræbedrifter med 12 procent.

Når driftsresultatet reduceres med en aflønning af ejerens timer (beregnet), lander det gennemsnitlige overskud i 2021 på 880.000 kroner. Det er tæt på en fordobling af resultatet fra året før.

For planteavlsbedrifter havner overskuddet efter ejeraflønning på 142.000 kroner per bedrift. Det er noget bedre end i 2020, hvor der var et underskud på 65.000 kroner.

Der er flere økologer

Antallet af fuldt omlagte økologer steg fra 741 i 2020 til 759 bedrifter i 2021. Det er 10 procent af det samlede antal heltidslandbrug - mod ni procent i 2020.

Ser man kun på de økologiske planteavlsbedrifter, er antallet steget med 17 bedrifter siden sidste år - fra 175 til 192. Arealet per bedrift er dog faldet fra 323 i 2020 til 309 hektar i 2021.

Til sammenligning er der kommet otte svinebedrifter mere fra 2020 til 2021. Mens antallet af malkekvægsbedrifter er faldet med seks bedrifter, og antal fjerkræsbedrifter er uændret.

Andelen af heltidslandbrug med ren planteavl, der er omlagt til økologi, udgør i 2021 otte procent. Andelen er størst for bedrifter med fjerkræ (21 procent) og malkekvæg (15 procent) - og mindst for svinebedrifter, hvor kun tre procent er omlagt til økologi.

Målt på antal er malkekvæg stadig den største delsektor med 364 bedrifter.

Faktaboks

Økonomi i planteavl

Driftsresultater (gns.) økologiske heltids planteavlsbrug:

  • 2021: 0,5 mio. kr.
  • 2020: 0,4 mio. kr.
  • 2019: 0,8 mio. kr.
  • 2018: 0,2 mio. kr.
  • 2017: 0,5 mio. kr.
  • Kilde: Danmarks Statistik.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.