Sponsoreret af Bayer Crop Science
3 gode råd til at bekæmpe ukrudt i efteråret
I efteråret er det vigtigt at bekæmpe så meget ukrudt i vintersæd som muligt for at minimere konkurrencen med afgrøden.

I mange år har en kombination af aktivstofferne Diflufenican og Prosulfocarb været basisløsning for mange, men til kommende sæson bør denne strategi opdateres. Nedenfor giver vi vores bud på tre gode råd til at bekæmpe ukrudt i eftåret.

1. Den komplette løsning

Hvis der er meget ukrudt i vintersæd om efteråret, og det får lov til at gro, vil det tage næring fra afgrøden, og det vil kunne ses i form af mindre udbytte til høst. Derfor er det vigtigt at komme godt fra start i efteråret og vælge en løsning med høj effekt på alle de bredbladede ukrudtsarter og græsser.

Er der spildraps i marken, er det meget vigtigt at bekæmpe disse planter i efteråret, i og med de opformerer kålbrok fra et tidligt stadie. Kornvalmue bør også bekæmpes i efteråret, da den hurtigt konkurrerer med afgrøden og kan volde stor gene under tærskningen. Det samme gælder også for kamille.

Med Mateno Duo, det nye ukrudtsmiddel til efteråret, opnår du høj effekt på alle bredbladede ukrudtsarter og en god effekt på enårigt rapgræs og vindaks. Derudover udmærker Mateno Duo sig også ved at have en høj effekt på en række nøglearter som spildraps, fuglegræs, kornvalmue og lugtløs kamille. Alle arter, der tidligere har krævet en blandingspartner for at opnå tilstrækkelig effekt. Med Mateno Duo opnås dog høj effekt og resultaterne rækker længere ud end blot at fjerne ukrudtet.

På billedet ses forskellen mellem behandlet og ubehandlet med Mateno Duo.


2. Undgå resistens

Benyt forskellige aktivstoffer hele vækstsæsonen og undgå resistens. Værktøjskassen af midler er blevet indskrænket, og en effektiv blandingspartner mod især spildraps har krævet et SU-middel i efteråret. Af lovgivnings- og resistensmæssige hensyn er det imidlertid en dårlig ide at anvende SU-midler på dette tidspunkt, da en opfølgning med samme virkemekanisme ikke er tilladt i foråret. Dermed kan især græsukrudt, som spirer frem i perioden fra efterår til tidligt forår, ikke bekæmpes ved vækststart med store gener til følge. Ved at bruge Mateno Duo får du derimod en løsning i efteråret, der giver dig fri mulighed for at anvende de forskellige ukrudtsmidler i foråret, når du har vurderet behovet for bekæmpelse. Især fuglegræs er hidtil blevet bekæmpet med SU-midler i foråret, som har ledt til resistens på visse lokaliteter. Med Mateno Duo er et nyt aktivstof kommet på markedet, der kan hjælpe med bekæmpelse af problem-ukrudt som denne.

3. En fleksibel anvendelse

Vejret er ofte meget omskifteligt, og derfor er fleksibel anvendelse af din ukrudtsløsning i efteråret et must.  Mateno Duo har et bredt anvendelsesvindue, der gælder lige fra så-tidspunkt og frem til vækststadie 12, hvor kornet har tre blade. For at opnå den bedste effekt anbefales det dog at anvende produktet omkring st. 10-11, lige når køresporene kan anes.

Afgrøde

Dosering

Tidspunkt (vækststadie)

Vinterhvede

0,7 L/ha

00-12

Vinterbyg & Vinterrug

0,35 L/ha

11-12

Mateno Duo er et bredspektret middel, og i vinterhvede kan det fint blandes med et andet produkt indeholdende Prosulfocarb, hvis effekterne på græsukrudt skal forstærkes. I vinterbyg og vinterrug er det vigtigt ikke at køre en tankblanding af produkterne, men holde minimum 14 dages afstand mellem udbringelse af de to.

Et løsningsforslag på hvedearealer med forekomst af både græs- og bredbladet ukrudt kan være en tankblanding af 0,5 l/ha Mateno Duo og 0,5 l/ha Boxer, udbragt i vækststadie 10-11. Hermed opnås effekt på fremspiret ukrudt, samtidig med at der lægges en jordfilm ud som hæmmer fremspiringen af nyt.

Det vil for mange være den komplette efterårsløsning, der sikrer effekt mod de vigtigste ukrudtsarter og lægger et stærkt fundament frem mod vækststart i foråret.

Parcelforsøg hvor Mateno Duo er testet. Til venstre i billedet er ubehandlet, hvor der bl.a. er sået kornvalmue, raps og storkenæb ud. Til højre er der behandlet med 0,7L Mateno Duo på st. 00 og dernæst i st. 11.


 

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.