3 gode råd til at få styr på din markvanding

I Landbrugsstyrelsens administrative kontroller er der fokus på markvanding. Det kan koste dyrt i form af krydsoverensstemmelse og eventuelt bøde, hvis der mangler indvindingstilladelse og indberetning af vandforbrug.

Af Børge O. Nielsen, planteavlskonsulent, Velas

I de administrative kontroller, som Landbrugsstyrelsen udsender, kan vi nu se, at styrelsen interesserer sig for bedrifter, hvor markvanding er til rådighed og hvor et antal marker er tildelt vanding i gødningsplanen.

Grunden til det er, at der er krydsoverensstemmelse (KO) på, om bedriftens egne og forpagtede boringer har en aktiv indvindingstilladelse og at forbruget årligt indberettes. I værste fald kan KO give et træk i EU-støtten på op til 5 procent.

Markvanding på sandjord på JB 1-4 giver adgang til ekstra kvælstof-kvote til arealerne. Tillægget for korn ligger mellem 9 og 27 kg N til kvoten afhængig af afgrøden. Derfor markeres de vandede arealer i gødningsplanen og dette indberettes én gang årligt i Gødnings-og efterafgrøde skemaet til Landbrugsstyrelsen.

Hvis kvælstof-kvoten er baseret på forkerte oplysninger omkring vandingen, kan overskridelsen i kvoteberegningen give anledning til en bøde ud over et KO træk.

De marker, der er sat vanding på, skal fysisk kunne vandes fra hydranterne eller med slange som fødeledning. Dernæst skal der til hver mark være minimum 750 kubikmeter til rådighed pr. ha – svarende til 75 mm. 

Tre gode råd

Et godt tjek på markvandingen er derfor:

  • Har alle aktive boringer en aktuel indvindingstilladelse, der gennemsnitligt giver min. 750 m3 pr. ha for de marker, der er angivet til vanding?
  • Bliver vandforbruget indberettet rettidigt senest i februar året efter forbruget? Husk også at indberette 0 m3, hvis boringen har en aktiv tilladelse, hvor der ikke er indvundet vand fra.
  • Vær dog opmærksom på, at flere kommuner er bagud med at give fornyede indvindingstilladelser, selvom der er indsendt ansøgning. Ved kontrol kan det derfor være nødvendigt at indhente en erklæring fra kommunen om indsendt ansøgning. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.