3 gode råd til at tilføre mangan til vintersæd

Tidlig såning og gode vækstforhold har givet mere manganmangel end normalt. På marker, hvor der skal tilføres mangan, skal man især være opmærksom på tre forhold.

Kraftig vækst i vintersæden har øget risikoen for manganmangel i dette efterår.

Derfor kan det især på marker med vinterbyg stadig være relevant at sprøjte med mangan, ligesom det også kan komme på tale i vinterhvede.

1. Kortlæg behov

Manganmangel er særligt relevant på marker, hvor:

  • der er før konstateret problemer med manganmangel i marken 
  • marken har et højt reaktionstal og indhold af organisk materiale
  • der ikke er anvendt forsurende gødninger (f.eks. svovlsur ammoniak eller DAP) 
  • vinterbyg eller vinterhvede på nuværende tidspunkt er kraftigere end normalt
  • vinterhveden er sået tidligt 
  • der er visuelle tegn på manganmangel i marken

Manganmangel kan fastlægges mere præcist ved at måle med en mangantester. Kontakt eventuelt din planteavlskonsulent, hvis du gerne vil have udført en måling.

2. Pas på svidninger

Langt størstedelen af det mangan, der udsprøjtes, skal optages gennem afgrødens blade. Det kan give svidninger.

For at modvirke svidninger skal man, ifølge Seges:

  • undgå at køre ved udsigt til nattefrost
  • undgå udsprøjtning i direkte sol 
  • være opmærksom på, at der kan være større risiko for svidninger af afgrøden, hvis afgrøden er stresset f.eks. af høje temperaturer eller vandmangel.
  • blanding af mikronæringsstoffer kan i stressede afgrøder øge svidningsrisikoen.

3. Kan jeg blande manganmidler og planteværn?

Sæt dig ind i, om forskellige typer af manganmidler kan blandes med plantebeskyttelsesmidler. Det kan du se på www. middeldatabasen.dk.

YaraVita-produkternes egenskaber ved blanding med pesticider kan ses på tankmix.com.

BioNutria produkternes blandbarhed med plantebeskyttelsesmidler findes på BioNutrias hjemmeside.

Læs også Vejledning i planteværn 2020.

Kilde: Seges

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.