3 vigtige ting før du forårsgødsker vintersæden

Kalibrering af udstyr, graduering af gødningen og tidpunkt for tildeling er tre vigtige ting at forberede før gødskning af vintersæden i foråret.

Af Emil Elsborg Christensen, planteavlskonsulent, Agrovi

På trods af udsigt til mere vinterligt vejr i de kommende uger, lurer forårets milde vejr og stigende temperaturer rundt om hjørnet.

Det vil sætte skub i vinterafgrødernes vækst og behovet for næringsstoffer. Hvis ikke der er gjort nogle overvejelser omkring gødskning af vintersæden til foråret, vil det derfor være fornuftigt at få gjort det snart, så du er forberedt på at komme i marken.

I forbindelse med forberedelsen bør følgende overvejes:

  • Er udstyret kalibreret korrekt?
  • Skal gødningen gradueres og er gradueringsfilerne klar? 
  • Hvornår skal gødningen spredes?

1. Kalibrering af udstyr

Ujævn spredning af gødning øger både risikoen for udvaskning af næringsstoffer og lejesæd i afgrøden, samtidigt med at det let kan koste et udbyttetab på flere hundrede kr. pr. ha.

Meget ujævn spredning kan ses direkte i marken eller på et sommerortofoto/satellitbilleder som lyse striber.

En mindre ujævn spredning, med en spredefejl på omkring 15 procent, kan sjældent spottes med det blotte øje i marken. Kan det spottes i marken, er det også ofte for sent at redde.

Ujævn spredning er en meget ærgerlig fejl at begå, og risikoen for at det sker kan let reduceres.

Først og fremmest bør gødningssprederen gennemgås for slid og fejl, samt justeres efter sprederens spredeindstillinger. Yderligere bør der også laves en spredetest inden der køres ud i marken, da gødningen kan variere meget i kvalitet og spredegenskaber. Undgå i øvrigt spredning i kraftig blæst. 

2. Graduering af gødning

Overvej kraftigt om det ikke er ved at være tid til gradueret tildelingen af kvælstof her til foråret.

Det er ikke svært at finde argumenter for at komme i gang med det: Markerne bliver mere ens, der er potentielt en udbyttegevinst, og der er mindre risiko for lejesæd.

Ydermere tyder alt på at det igen bliver muligt at benytte sig af præcisionslandbrug som virkemiddel til at reducere sin andel af pligtige- og målrettede efterafgrøder med omregningsfaktoren 1:11  som i forårssæsonen 2022.

Gradueres der f.eks. 110 ha vinterhvede, reduceres behovet for pligtige efterafgrøder med 10 ha. Det kan være en lavthængende frugt i forhold til at opfylde efterafgrødekravene i et presset sædskifte, eller i egne hvor etableringen er svær at nå.  

For at kunne benytte sig af ordningen, kræver det at mindst én af tildelingerne bliver udført ved hjælp af følgende procedure på korn- eller rapsmarker:

1. Afgrødens kvælstofbehov skal kortlægges inden tildeling.

2. Der skal anvendes udstyr der har auto- og sektionsluk samt kantspredningsudstyr og den faktiske tildeling skal registreres i en logfil med shape-format. Udbringningen kan ske med centrifugalspreder, bomspreder eller marksprøjte.

3. Udbringes flydende husdyrgødning skal kvælstofindholdet bestemmes af et akkrediteret laboratorie fra en omrørt tank. 

Tildelingsfilerne kan allerede nu gøres klar ved at benytte NDVI målinger fra november 2022 til at bestemme det forventede kvælstofbehov. Rådet er derfor at få filerne gjort klar, og at få testet om filerne virker i maskinen, hvis det er første gang det skal gøres. Graduering er fremtiden, så det er bare med at komme i gang. 

3. Tidspunkt for tildeling

Planterne skal have tildelt næringsstoffer så snart væksten starter - ikke før.

Tildeles gødningen for tidligt, er der risiko for at miste nogle af næringsstofferne ved udvaskning inden de bliver optaget.

Tidspunktet for planternes opstart er først omkring den 1. marts, hvor jordtemperaturen ligger stabilt over 5 grader kombineret med tilstrækkelig lysindstråling.

Overvej også hvor fugtig jorden er, da kørsel på en meget våd jord giver grimme spor, der ødelægger marken. Yderligere øger en meget våd jord også risikoen for tab af kvælstof gennem denitrifikation. Det generelle råd er derfor at køre så snart jordens beskaffenhed tillader det efter 1. marts . 
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.