30 procent merudbytte: Har du overvejet at så vårhvede i november?
Vårhvede sås normalt i marts eller april. Der kan dog opnås store merudbytter ved at så vårhveden sent i efteråret.

Et mildt efterår har givet usædvanligt gode muligheder for, at der kan laves gode såbed til såning af vårhvede sent i efteråret.

I Landsforsøg fra 2017 blev der opnået et merudbytte på 25-30 procent ved såning af vårhvede i november - sammenlignet med såning i marts eller april.

Fordelen ved at så vårhvede i efteråret er, udover muligheden for at høste et højt udbytte, at der vil være en meget begrænset fremspiring af ukrudt ved sen såning i efteråret. Det er både en fordel for økologer og konventionelle landmænd.

Derudover vil vårhvedeplanterne være kraftigere i løbet af vækstsæsonen, ligesom afgrøden er klar til høst tidligere, end hvis vårhveden sås i foråret.

Kræver godt såbed

Et godt såbed og en god etablering er dog en forudsætning for etablering af vårhvede i efteråret.

Overraskende effekter af pløjefri dyrkningMark Fredag 5. oktober 2018 · 07:03

Vårhvede, der sås sent i efteråret, spirer inden væksten sættes i stå af vinterkulden og korte dage.

I de tidlige vækststadier er vårhveden ret hårdfør i forhold til frost og vind. Men væksten går langsommere, end ved såning i foråret.

Ved såning af vårhvede i efteråret skal man være opmærksom på, at afgrøden er mere udsat for angreb af svampesygdomme, ligesom man skal være opmærksom på manglende spiring samt svage spirer.

Endelig skal man gøre sig klart, at såning af vårhvede i efteråret ikke er risikofrit i forhold til udvintring og opfrysning.

Men sås afgrøden i et godt såbed, og får vi en vinter, som efterlader afgrøden sund i foråret, så er der gode muligheder for at høste gode udbytter i vårhvede sået sent i efteråret.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.