4 gode råd til at få vinterraps godt fra start

Vinterraps har behov for ca. 30-50 kg N pr. ha io efteråret afhængig af forfrugt mm. Den kvitterer også for P og K. I marker, der ikke tilføres husdyrgødning i efteråret, er det derfor en god idé at anvende en NPK-gødning.

Af Brian Kure Hansen, planteavlskonsulent, Velas

Du skal være meget omhyggelig med etableringen af din vinterraps, så du sikrer en hurtig og ensartet fremspiring.

Står vinterrapsen perfekt i efteråret, er der optimale betingelser for et godt udbytte.

1. Etablering

En god etablering er afgørende for at få et godt udbytte i vinterrapsen.

Det er derfor vigtigt, at du er meget omhyggelig med dette arbejde, så vinterrapsen sikres en hurtig og ensartet fremspiring, da vinterraps er meget følsom i begyndelsen af vækstperioden.

Der er rigtig gode erfaringer med at etablere raps uden forudgående pløjning enten ved grubbesåning eller ved såning efter harvning. 

2. Pas på sneglene

Undlader du at pløje, er det bedst at fjerne halmen fra den foregående afgrøde for at gøre det sværere for sneglene at overleve.

Snittes halmen, skal man være omhyggelig med spredningen og følg gerne op med en øverlig jordbehandling. En gentagelse af jordbehandlingen efter 7-10 dage, hvis tiden tillader det, vil reducere antallet af snegle yderligere og samtidig opnås god effekt på spildkorn.

Ofte er det nødvendigt at udsprede sneglegift ved såning eller umiddelbart efter. 

3. Såtidspunkt 

Raps skal sås øverligt, gerne i 1-2 cm dybde og såningen bør foretages i perioden ca. 10.- 25. august. 

Da raps skal etableres i en af de travleste perioder i marken, er det værd at overveje, om der skal lejes hjælp ind fra maskinstationer eller naboer til etableringen.

4. Næringsstoffer

Rapsen skal være velforsynet med næringsstoffer i efteråret, men ikke overforsynet.

Vinterraps har behov for ca. 30-50 kg N pr. ha afhængig af forfrugt mm. Den kvitterer også for P og K. I marker, der ikke tilføres husdyrgødning i efteråret, er det derfor en god idé at anvende en NPK-gødning. 

For at øge rapsplanternes konkurrenceevne over for ukrudtet er det en fordel at placere handelsgødningen ved såningen, så det er rapsen, og ikke ukrudtet der får fordel af gødningen.


Tabel 1. Tildeling af N i efteråret til raps

Forfrugt                                           Kg N pr. ha 
Korn med husdyrgødning*     30 
Korn uden husdyrgødning*    40 
Frøgræs*                                         50 

*Hvis halmen er snittet tildeles yderlig 10 kg N


Gylle kan tilføres i en mængde, som svarer til mængden af ammoniumkvælstof, der angives i kvælstofmængderne i tabellen. 

Normalt er der ikke behov for at tilføre mere end 15-20 tons svinegylle, svarende til ca. 40-60 kg pr. hektar ammoniumkvælstof. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.