4 tips til at øge anvendelsen af biologiske planteværnsmidler

Interessen for at bruge biologiske bekæmpelsesmidler er stor, men det halter med viden. En workshop har udarbejdet fire anbefalinger til at udbrede brugen af midlerne i landbruget i Danmark.

Biologiske bekæmpelsesmidler er generelt mere skånsomme overfor miljøet, og de kan ofte anvendes i både konventionel og økologisk produktion – og tæt på høst. 

Det kan dog være svært at opnå stabilt høje effekter med biologiske midler i det nordiske klima. Det besværliggør den praktiske anvendelse uden for væksthuse. 

For at belyse nogle af de problemer der er ved at bruge biologiske bekæmpelsesmidler, har Dansk Planteværn og Plant Biologicals Network inviteret til en workshop på AU Flakkebjerg, for at lade deltagerne drøfte udfordringer og mulige løsninger med biologisk plantebeskyttelse.

Planteværnsproducenter, rådgivere, forskere og landmænd delte således erfaringer og konkluderede, at der er brug for mere viden på området for at optimere effekten af biologiske produkter i Danmark.

Deltagerne i workshoppen har lavet følgende fire anbefalinger til producenter, forskere, forsøgsorganisationer og myndigheder. På baggrund af det har Dansk Planteværn lavet følgende fire anbefalinger.

1. Brug for mere detaljeret viden

Landmændene har behov for mere detaljeret viden om produkterne. De skal også vide under hvilke forhold, produktet ikke virker.

Det er planteværnproducenternes ansvar, at viden om produkterne bliver bevaret fra udvikling til slutbruger.

En mulighed kunne være at give landmanden mulighed for at scanne etiketten med mobiltelefonen for yderligere information. 

2. Forsøg bør granskes

De anvendte metoder til udførelse af effektivitetsforsøg bør granskes nøje. Ændring af fremgangsmåder, kan være vejen til at beskrive biologiske midler bedre.

Der er behov for protokoller og metoder, som tager højde for produkternes måde at virke på og som tester under ’worst case’ betingelser. 

3. Optimeret sprøjteteknologi

Der er behov for at optimere sprøjteteknologien ved anvendelse af biologiske produkter.

Planteværnsproducenterne bør have øget fokus på sprøjteteknologi når biologiske produkter udvikles, så man sikrer, at effektiviteten optimeres og at landmændene har den rette teknologi til rådighed.

4. Hvordan kommer flere produkter på markedet 

De biologiske produkter er af natur ofte specifikke i deres anvendelse og har historisk set været udviklet til brug i væksthus-afgrøder. Derfor er antallet af godkendte produkter også større i Sydeuropa, hvor disse afgrøder dyrkes på store arealer.

I Norden er der stor interesse for de biologiske produkter, både med hensyn til udvikling og anvendelse, men antallet af godkendte produkter er lavt.

Der er behov for at se nærmere på barriererne til udbredelse af biologiske produkter i Norden og undersøge om det er muligt at effektivisere processen for produktansøgninger i den nordiske zone. 

Faktaboks

Biologiske bekæmpelsesmidler adskiller sig fra traditionelle midler ved at være baseret på blandt andet bakterier eller planteekstrakter.

De virker anderledes og skal derfor også testes anderledes end de konventionelle midler, da blandt andet dosering, tidspunkter og behandlingshyppighed adskiller sig betydeligt. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.