40 procent udbyttetab i hvede: Har Danmark fået et nyt superukrudt?

Viden om væselhale har indtil nu været meget begrænset. Nu har forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg undersøgt ukrudtsarten, som volder store problemer i vintersæd og frøgræs

Væselhale er græsukrudt, som ikke tidligere blev anset som problematisk, men stigende forekomster i Europa skaber bekymring

Det fortæller DCA, Center for Fødevarer og Jordbrug, på deres hjemmeside.

”Den (væselhale, red.) har spredt sig og er efterhånden blevet et problem på mange arealer og i mange afgrøder, i særdeleshed i vintersæd og frøgræs”, siger professor Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg.

Der kan være flere hundrede planter af væsehale pr. kvadratmeter i vintersæden, og det kan give store udbyttetab. I frøgræs er væsehale særlig problematisk, fordi den kan være svær at frarense i fx rødsvingel.

Minder om almindelig rajgræs

”Væselhale er meget lidt følsom over for de fleste af de ukrudtsmidler, der bruges til at bekæmpe græsukrudt”, fortæller Per Kudsk.  

Derfor har forskerne sammenlignet væselhale med tre andre ukrudtsarter i Danmark, for at finde ud af, hvordan væselhale afviger fra dem. Det tre ukrudtsarter er: Almindelig rajgræs, agerrævehale og vindaks.

”I sammenligningen med de tre andre ukrudtsarter, kunne vi se, at væselhale rent fænologisk ligner alm. rajgræs mere end de to andre”, siger Per Kudsk. 

Derudover har forskerne undersøgt, hvilken betydning forekomsten af væselhale kan have for udbyttet i en mark. 

”Vi kunne tydeligt se en sammenhæng mellem antallet af væselhaleplanter og udbyttet i vinterhveden. Forsøgene over to år viser, at væselhale er en meget konkurrencestærk ukrudtsart, som kan forårsage op til 40 procent udbyttetab", siger ph.d. Muhammad Javaid Akhter fra Institut for Agroøkologi.  

kan bekæmpes

Reduceret jordbearbejdning er med til at øge forkomsten af væselhale. 

”Der er ingen tvivl om, at hvis man vælger at pløje, så vil man have langt færre problemer med væselhale”, siger Per Kudsk. 

Integrerede strategier, hvor man kombinerer kulturteknikske tiltag såsom flere vårafgrøder, sen såning af vintersæd og konkurrencestærke sorter, med kemisk bekæmpelse er vejen frem, hvad enten det er på ejendomme med eller uden pløjning. 

De integrede stategier er nødvendige for at opretholde udbytterne i vintersæd og frøgræs i fremtiden. 

”Væselhale er svær at bekæmpe kemisk, og derfor er det så vigtigt at få en bedre forståelse for dens biologi. Vi mener, at vores resultater er vigtige i forhold til at udvikle de oven for nævnte integrerede strategier, som man kan gøre brug af i fremtiden for at kontrollere væselhale,” siger Per Kudsk. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.