5 gode råd: Det er nu, du skal afslå eller nedvisne områder med græsukrudt

Græsukrudt er eksploderet i omfang i vintersæden mange steder i år - efter den tidlige såning af vintersæd og et langt og lunt efterår. Det er meget vigtigt at begrænse fremtidige problemer nu, før græsukrudtet sætter frø og spredes yderligere på ejendommen.

Resistente bestande af italiensk rajgræs og agerrævehale bliver mere og mere udbredte - og det bliver kun værre. Væselhale breder sig også hurtigt - den er ikke resistent, men meget svær at bekæmpe.

Også hejrearterne kan optræde massivt i pletter.

Derfor er det meget vigtigt at undgå yderligere spredning. Det kan du gøre lige nu ved at slå eller nedvisne de inficerede pletter eller områder, så de ikke danner spiredygtige frø. Det skal ske to-tre uger efter græssernes skridning, hvilket er nu og de næste par uger frem.

Her er fem gode råd til at afslå, nedvisne og luge græsukrudt.

1. Hold øje

I slutningen af maj og begyndelsen af juni, hvor de fleste græsukrudtsarter stikker toppen op over kornet,  er det vigtigt at holde øje med, om der dukker uventede pletter eller enkeltplanter op i markerne.

Det er ofte i forager, markhjørner eller i nærheden af, hvor mejetærsker og halmpresser starter i marken, der er størst risiko for at finde græsukrudt, som har invaderet marken.

Ved at sætte ind nu, gør du problemerne med græsukrudt meget mindre i fremtiden. Der er stor gevinst ved at isolere problemet og ikke slæbe frøene rundt på hele ejendommen. Et vågent øje og en tidlig indsats betaler sig.

2. Kort vindue til at slå pletter ned

Græsset skal slås ned eller nedvisnes inden planterne danner frø, som kan eftermodne. Men heller ikke så tidligt, at de kan nå at sætte nye skud, der kan nå at sætte spiredygtige frø.

Det bedste tidspunkt er derfor omkring blomstring - hvilket mange steder sker lige nu i agerrævehale. Italiensk rajgræs er lidt senere - den blomstrer to uger efter skridning. Mens væselhale blomstrer tre uger efter skridning.

For de hurtigste græsser tager det kun tre uger fra blomstring til frøene er modne.

3. Nedvisning

Større pletter og områder med græsukrudt bør nedvisnes i stedet for afslås.

Ved nedvisning i maj-juni vil der ikke være risiko for genvækst eller nyfremspiring, som kan nå at sætte frø.

4. Helsæd

Fjernes afgrøden som helsæd eller til andet brug, skal det ske, inden græsserne sætter modne frø.

Frø som kommer igennem ensileringsprocessen, dyrenes fordøjelse, biogasanlæg og gyllebeholder mister spireevnen.

I gylle har mange frø dog en levetid på adskillige måneder. Derfor bør afrensning fra rensning af korn og andre afgrøder aldrig bortskaffes via gyllen.

5. Jagt på enkeltplanter  af resistente ukrudtsplanter

Det er et stort arbejde at luge eller nedvisne enkeltplanter med weedwiper eller rygsprøjte. Men det er en fordel at få ram på så mange resistente enkeltplanter som muligt.

Aarhus Universitet har undersøgt hvordan frø af gold hejre og vindsaks spreder sig i en jomfruelig mark.
Gold hejre blev spredt 1 meter første år, 3-6 meter 2. år og 6-10 meter 3. år.
For vindaks var spredningen henhv. 1 m, 6-8 m og mindst 20 m.

Så der er meget at hente ved at opdage og fjerne resistente planter meget tidligt.

Kilde: Landbrugsinfo og Carsten Fabricius, landskonsulent, Seges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.