5 gode råd mod bladlus og andre skadedyr i ærter

Der er allerede meldinger om mange lus i vårsæd i år i de sydlige egne. Vær også obs. på ærterne. Tjek markerne for skadedyr og følg udviklingen i registreringsnettet.

Der er meldinger om mange bladlus i år - især i vårbyg- og havremarker i de sydlige egne, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen fra Seges Innovation.

Vær også obs. på ærtemarkerne, hvor bladlus er det vigtigste skadedyr. Tjek dine marker - gå ned på knæ, for bladlus er små og sidder på stråene i eller lige over jordoverfladen og under de nedre blade.

Følg også udviklingen i registreringsnettet - og anskaf feromonfælder, hvis du dyrker ærter med særlige kvalitetskrav.

Her er fem gode råd om skadedyr i ærter:

1. Bladlus

Ærter er mest følsomme for angreb i blomstringsperioden, hvor kraftige angreb kan medføre tab af blomster. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus under blomstring er 15-20 procent angrebne ærteplanter.

Når ærterne er afblomstrede, og bælgene har opnået fuld længde og begynder at svulme, skal der kraftigere angreb til, før en bekæmpelse er rentabel. Her er skadetærsklen 50 procent angrebne planter.

Bladlusene sidder ofte gemt omkring knopanlæg i topskuddene. Bank derfor topskuddene mod et fast underlag, så bladlusene slås løse. De kan optræde meget uensartet i marken, så undersøg flere steder.

Ved tidlige angreb af bladlus kan der også optræde angreb af virussygdomme som ærteenationsmosaik-virus og ærtedværgvirose. 

2. Skyggeviklere

Hold øje med skyggeviklerens larver før blomstring. Larverne er koksgrå og 1,5 centimeter lange, når de er udvokset. Larverne vikler topskuddene sammen. Ved begyndende blomstring er en bekæmpelse ikke længere aktuel.

Angreb er sjældent så kraftige, at bekæmpelse er nødvendig. Bekæmpelsestærsklen er 5-10 procent sammenviklede topskud. Brug små dråber for at nå ind til larverne.

Ingen midler har skyggeviklere på etiketten, så bekæmpelse forudsætter, at der samtidig er andre skadedyr.

3. Ærteviklere

I foderærter er ærteviklere, også kaldet orm i ærter, oftest uden betydning. I konservesærter og plukærter forårsager larverne derimod en alvorlig kvalitetsforringelse. I konsumærter kan en bekæmpelse også være aktuel. Det samme gælder fremavlsærter, hvor forsøg viser, at 10 procent angrebne bælge kan reducere spireevnen med knap fire procent.

Sammenhold omkostninger til sprøjtning med merpris for ærterne og kravet til det maksimale omfang af gnav på frøene. I gennemsnit af to års landsforsøg blev procent ærtefrø med gnav reduceret fra 4,6 til 1,7 ved pyrethroidbehandling i vækststadium 71.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for konsum- og fremavlsærter (ikke konservesærter) er en summeret fangst på 50 ærteviklere i alt fra to fælder. Og for plukærter en summeret fangst på 10 ærteviklere i alt fra to fælder. Når tærsklen overskrides, skal larvernes klækning afventes (10-20 dage efter), før der bekæmpes med et pyrethroid.

Flyvning af ærteviklere kan følges via feromonfælder. Flyvning og æglægning begynder normalt omkring blomstring, og æggene klækker 10-20 dage efter - hurtigst i varmt vejr. Det optimale bekæmpelsestidspunkt er derfor oftest senere end for bladlus.

4. Trips

Trips optræder ofte udbredt i ærtemarkerne uden tilsyneladende at forårsage skade.

Ved symptomer på angreb (deforme blade eller krumme og drejede bælge) kan en bekæmpelse undtagelsesvis være aktuel, hvis mere end 5-10 procent planter har symptomer.

5. Løsninger til bekæmpelse

Mod bladlus er i forsøg opnået god effekt med halv dosis Mavrik og Pirimor 500 WG (0,1 Mavrik + 0,125 Pirimor). Den anbefalede dosis af de andre pyrethroider er 75 procent dosis mod bladlus. Mod ærteviklere er der kun få erfaringer med nedsat dosis.

Med Pirimor forsvinder bladlus ret hurtigt efter bekæmpelsen. Med pyrethroider bliver bladlusene ofte længe i marken uanset dosering. Brug eventuelt en blanding af de to, hvis der ønskes en god synlig effekt og samtidig effekt på ærteviklere.

Pyrethroider anvendes under blomstring uden for biernes flyvetid (kl. 21-03). Mavrik og Pirimor må dog anvendes hele døgnet.

Køreskaden i ærter omkring blomstring er cirka 1,5 procent af udbyttet med en 24 meter marksprøjte.

Kilder: www.landbrugsinfo.dk og Seges Innovations facebook-side.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.