5 gode råd om bekæmpelse af glimmerbøsser i raps

Glimmerbøsser gør størst skade i det helt tidlige knopstadie, hvor løvbladene endnu dækker knopperne. Det er ofte tidligere, end man tror. Derfor er det med udsigten til stigende temperaturer snart aktuelt at begynde at holde øje med glimmerbøsserne.

Glimmerbøsser er stærkt styret af temperaturen. Ved stigende temperaturer er der risiko for angreb af glimmerbøsser i vinterraps, og markerne skal flere gange om ugen undersøges for eventuelt angreb.

Begynd at kigge efter dem, selvom du ikke tror, at der er dannet knopper. Knopperne gemmer sig nemlig under de sammenfoldede løvblade.

Glimmerbøsserne kommer frem fra deres vinterhi i hegn og lignende ved ca. 9 grader C. Kortere flyveture kræver 12-13 grader C, og længere flyveture kræver ca. 15 grader C.

1. Skadetærskler

De vejledende bekæmpelsestærskler er i rapsens tidlige knopstadie 8 glimmerbøsser pr. plante ved normal vækst af rapsen og 4 ved svag vækst.

I sen knopstadie er tærsklen 10 glimmerbøsser pr. plante i raps med normal vækst og 5 i raps med svag vækst.

Ved begyndende blomstring er bekæmpelse som regel ikke aktuelt længere - kun ved meget kraftige angreb på ca. 20 glimmerbøsser pr. plante.

Bekæmpelsestærsklerne er bl.a. baseret på omfattende engelske forsøg - og er hævet de senere år, så der nu skal flere glimmerbøsser til end tidligere, før en bekæmpelse anbefales - især i raps med normal eller kraftig vækst.

I tre danske landsforsøg i 2021 blev samtlige knopper klippet af i vinterraps på tre tidspunkter i knopstadiet for at simulere kraftige angreb af glimmerbøsser. Kun på det tidligste afklipningstidspunkt var der et udbyttetab, som var på 1,7 hkg pr. hektar. Det viser, at raps i god vækst er god til at kompensere for angreb af glimmerbøsser.

2. Tag også hensyn til vejret

Ved vurdering af bekæmpelsesbehov skal man også tage hensyn til vejret.

Glimmerbøssernes aktivitet er tit nedsat ved lave temperaturer. Engelske forsøg har vist, at hver glimmerbøsse æder to knopper pr. dag ved 10 grader C, men seks knopper pr. dag ved 20 grader C.

Så hvis der er udsigt til køligt vejr, kan eventuel bekæmpelse tit udsættes eller undlades.

3. Pas på nyttedyr

Sprøjtning mod skadedyr fra det tidlige forår og under blomstring bekæmper også snyltehvepse, der er nyttedyr.

Snyltehvepse parasitterer i stort omfang skadedyrenes larver, og mængden af snyltehvepse har derfor betydning for angrebsstyrken af skadedyr året efter.

4. Anbefalede midler

Seges anbefaler kun midlerne Avaunt 150 EC og Mavrik mod glimmerbøsser - der har udviklet resistens mod pyrethroider. De to midler har hver sin virkemekanisme. Der er ikke set afgørende forskelle mellem de to midler i forsøgene.

Avaunt har bimærke, og må over blomstrende planter kun udbringes udenfor biernes flyvetid. Mavrik har intet bimærke og må udbringes hele døgnet.

Godkendelsen for Avaunt er dog ikke blevet fornyet, så det må kun anvendes og opbevares indtil 19. september 2022.

Virkningstiden forventes ved kraftige angreb og høje temperaturer omkring 5-6 dage. Ved lavere temperaturer og lavere angrebsstyrke, er virkningstiden længere.

Udenlandske forsøg med vandmængder har vist bedre effekt med 200 liter vand end ved 100 liter vand pr. hektar.

5. Bladribbesnudebiller

Bladribbesnudebillen dukker tidligt op om foråret - ofte før glimmerbøsser.

Seges forsøger at få fastlagt behovet for bekæmpelse af bladribbesnudebiller via gule fangbakker. Følg Registreringsnettet løbende.

Kilde: Landbrugsinfo.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.