5 gode råd til et højt udbytte i raps uden spild af penge

Et højt udbytte i vinterraps kan købes for dyrt. Få fem tips til, hvordan bundlinjen optimeres.

En god etablering er super afgørende for at avle et højt udbytte i vinterraps. 

Men hvornår skal rapsen sås, skal den have startgødning, skal den vækstreguleres i efteråret – og kan det betale sig at gødske den med en mindre mængde kvælstof lige inden blomstring?

Det er alt sammen spørgsmål der trænger sig på – ikke set i lyset af, at klimaet ændrer sig.

På temadagen ’Planteproduktion under et klima i forandring’, som blev holdt på Scandic Bygholm Park 7. december gav Jon Birger Pedersen, chefkonsulent hos Seges en opskrift på, hvordan bundlinjen kan toptrimmes i vinterraps.

1. God etablering

En god etablering er utrolig vigtigt i vinterraps.

Såtidspunktet afhænger i høj grad af de aktuelle forhold i marken, og af hvor i landet man bor. De seneste år har milde vintre sikret, at selv sent sået vinterraps har haft et godt og dybtgående rodnet allerede i efteråret, så rapsen er klar til at skyde hurtigt fra land i foråret.

2. Få men kraftige planter

Man kan sagtens nøjes med at så 20-25 planter per kvadratmeter, hvis planterne er jævnt fordelt over hele arealet.

3. Undgå spild af gødning

Forsøg viser, at det ofte er tilstrækkeligt at tildele cirka 40 kilo kvælstof per hektar i efteråret.

Forsøg har også vist, at man ikke øger udbyttet ved at tildele 80 kilo N per hektar i forbindelse med såning.

På samme måde har tildeling af en mindre mængde gødning lige før blomstring ikke resulteret i et økonomisk merudbytte.

4. Overvej vækstregulering

Vækstregulering er kun nødvendig, hvis rapsen har strukket sig i efteråret, og vækstpunktet dermed sidder så højt, at der er risiko for udvintring i en hård vinter med barfrost.

5. Tilpas N-tildelingen

På kraftige rapsmarker kan der spares kvælstof i foråret.

Lav planteklip eller brug de nye kvælstofmodeller fra Seges, hvor rapsens N-behov i foråret kan beregnes ud fra satellit-overflyvninger og måling af biomassen i efteråret. Det er let og kan på nogle marker spare 50 kilo N per hektar ved gødskningen af vinterrapsen i foråret.

  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.