5 gode råd til såning af vårbyg efter en våd vinter
Sen såning af vårbyg koster udbytte, men det er også dyrt at så vårbyg i en jord, som ikke er tjenlig. Få fem tips til, hvordan man sikrer gode udbytter efter en usædvanlig våd og næsten frostfri vinter.

Til foråret skal der sås mere vårsæd end normalt. Dels fordi det ikke var alle landmænd, der fik sået så meget raps og vintersæd, som planlagt i efteråret. Dels fordi de store mængder nedbør medført, at der er en del raps- og vintersædsmarker, som ikke har klaret sig gennem vinteren.

Det giver - især på lerjorden - udfordringer, da jorden er tung efter de store mængder nedbør og en vinter uden frost til at løsne jorden.

I nedenstående er fem tips til, hvordan man kan øge udbyttet i vårbyggen.

1. Såtid

Vårbyg skal sås inden 15.-20. april, ellers koster det ca. 60 kg tabt udbytte, for hver dag såningen udsættes. Sås vårbyggen efter 1. maj er udbyttenedgangen ca. 110 kg pr. dag, for hver dag såningen udsættes.

Inden man spænder såsættet for traktoren, skal man dog gøre sig klart, at det let koster en udbyttenedgang på 10-30 hkg, hvis vårbyggen sås i et såbed, der ikke er tjenligt.

Så derfor vårbyg, første gang såbedet er tjenligt.

På sandjord kan der ofte sås tidligt. Det er en fordel i forhold til, at vårbyggen kan nå at etablere et rodnet, som kan modstå tørke i forsommeren.

2. Jordbearbejdning

Jordbearbejdningen forud for såning samt selve såningen har stor betydning for udbyttet.

For tidlig såning resulterer i en svag fremspiring og ødelagt jordstruktur.

Ved etableringen skal man tjekke, at kernerne placeres i 3-4 cm dybde. Ved optimal etablering sikres en ensartet fremspiring, som er med til at sikre en ensartet modning - og dermed en bedre sortering af maltbyg.

3. Plantetal

Ved såning inden 8. april bør der etableres 265-275 planter pr. kvadratmeter. Sås der 8.-15. april skal der etableres 275-300 planter pr. kvadratmeter.

I et godt såbed kan man som udgangspunkt regne med en markspiring på 90 pct. Vær dog opmærksom på, at markspiringen kan blive betragteligt lavere.

Ved plantetællinger i praksis er der talrige eksempler på, at landmænd, der mente, at de havde lavet et fint såbed, efterfølgende kunne konstatere, at markspiringen var helt ned til 60 pct.

4. Gødning

Placering af gødning i forbindelse med såning kan give et merudbytte på op til fem hkg pr. hektar.

Den våde vinter har givet en øget udvaskning af næringsstoffer. Samtidig er der i år mange eksempler på efterafgrøder, som ikke har udviklet sig så kraftigt.

Derfor vil der på mange marker være behov for større mængder kvælstof end normalt.

5. Ukrudt

Tidlig såning af vårbyg giver gode betingelser for ukrudt - især græsukrudt kan være et problem.

Ved såning tidligt i marts bør man derfor være særligt opmærksom på, at iværksætte en målrettet og effektiv bekæmpelse af ukrudt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.