5 gode råd til at undgå bormangel i majs
Majsmarker som har fået større mængder nedbør i vinterhalvåret end normalt, er mere udsatte for bormangel. Tørre forhold øger også risikoen. Læs her fem gode råd om bor til majs.

Det har regnet rigtig meget i efteråret og vinteren - nogle steder næste dobbelt så meget som normalt. Det har givet en stor afstrømning af vand, og dermed øget risikoen for udvaskning af bor og andre vandopløselige næringstoffer.

Derfor er der større risiko for at få bormangel i majs på de arealer, som har fået større mængder nedbør i vinterhalvåret end normalt - og som ikke har fået en startgødning med bor.

Det tørre vejr øger også risikoen for bormangel, fordi bor optages af rødderne sammen med jordvandet, hvor det transporteres passivt ind i rødderne. Bor bindes hårdt til cellevæggen, og er derfor ikke mobil i afgrøden,

1. Middelfølsom afgrøde

Majs, kartofler og kløver er middelfølsomme afgrøder overfor bormangel. Roer, korsblomstrede og lucerne er de mest følsomme afgrøder, mens korn og græs generelt ikke er følsomme for bormangel.

Majs optager godt 100 gram bor pr. ha. Det svarer til den mængde, som tilføres med 40 ton kvæggylle pr. ha.

2. Merudbytter i forsøg

I landsforsøg fra 2014-2018 blev der registreret merudbytter (ikke signifikante) på mellem 1,7 og 11,7 afgrødeenheder for at give to liter Biobor 150 to gange i vækstsæsonen - nemlig i vækststadie 14-16 og 14 dage senere.

Men variationen var generelt stor mellem enkeltforsøgene. Forsøgene fik 40-60 ton gylle pr. ha.

3. Her er behovet størst

Behovet for tilførsel af bor er størst på løs og tør sandjord - samt på lerjord med høje reaktionstal over 7.

Såbarometer: Majssåningen lakker mod endenMark 9. maj · 07:49

4. Symptomer

Symptomer på bormangel i majs er smalle, bleggule blade samt reduceret vækst.

De yngre blade får hvide længdestriber mellem bladnerverne. På ældre blade ses en gulfarvning, som starter ved bladspidsen og omkring midternerven.

Væksten er hæmmet med kort afstand mellem bladene.

5. Behandling

Bormangel kan forebygges ved at udsprøjte borholdige midler, som der er en række af.

I et normalt år udsprøjtes 1-2 liter (150-300 gram bor pr. ha), når afgrøden har 4-8 blade. Har du ikke brugt startgødning med bor, eller har marken fået større mængder vand end normalt i vinterhalvåret, anbefales 300 gram bor pr. ha.

Midlerne Profi Bor 150 og BioBor 150 må også anvendes af økologer. Begge midler indeholder, som navnet antyder, 150 gram bor pr. liter.

Nogle ukrudtsmidler kan godt blandes med bormidler, mens andre ikke kan. Se www.landbrugsinfo.dk for mere information om blanding.

Kilder: www.landbrugsinfo.dk og www.yara.dk

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.