5 store ulemper - derfor skal du begrænse tidlig såning af vintersæd

Tidlig såning af vintersæd er i stigning, fordi det kan erstatte efterafgrøder - men det har skabt nye problemer, lyder det fra Velas-konsulent.

Af Jørgen Udsen, planteavlskonsulent, Velas

Mange vintersædsmarker er de senere år blevet sået meget tidlig.

En af de væsentlige årsager er, at såning senest 7. september kan erstatte efterafgrøder og dermed vårsæd i markplanen.

Ved at løse dette problem er der i stedet blevet skabt en del nye problemer.

Ulemper ved tidlig såning:

  • Den største ulempe er, at tidlig såning favoriserer græskrudt. Typisk vil 2 ugers tidligere såning fordoble fremspiringen af græs – nogle gange endnu mere. 
  • Samtidig giver den tidlige såning problemer med anvendelsen af Boxer på det optimale tidspunkt. Græsvirkningen er bedst ved kornets st. 10-11. Ved tidlig såning er temperaturen ofte over 15 grader. Grundet forhøjet afdriftsrisiko må Boxer vente til temperaturen falder – typisk i st. 12-13. Det giver dårligere virkning på græs.
  • Ved tidlig såning er kornet ofte fremme i løbet af 8-10 dage. Ukrudtsbekæmpelse på dette tidspunkt stiller ekstra krav til traktor- og mandetimer på et tidspunkt, hvor tilsåning endnu ikke er afsluttet.
  • Risiko for smitte med havrerødsot forøges kraftigt. En uges tidligere såning kan give op til en fordobling af smitten.  Virus overføres af bladlus. Ved tidlig såning kan gentagen skadedyrsbehandling være nødvendig, grundet den lange periode, hvor lusene kan angribe vintersæden.
  • Risiko for alvorlige angreb af goldfodsyge øges. Typisk værst på de lettere jorde.

Vurder om arealerne er egnede til tidlig såning

Stigende problemer med græsukrudt gør, at man ikke bør satse på kemiske løsninger alene.

Her er udsættelse af såtidspunktet et af de greb, som er effektive. Begræns tidlig såning af vintersæd til de arealer, hvor der ikke er problemer med græs. 

Vurder markerne nu. Opleves tætte forekomster af græsukrudt, der kaster frø år efter år, så er tidlig såning ikke nogen god idé.

Der er stor risiko for spredning ud over marken, med deraf følgende udbyttetab. Overvej senere såning eller eventuelt vårsæd

Pas på ved ændring/undladelse af efterafgrøder

Reglerne er komplicerede.

Søg eventuelt råd, inden der tages beslutning om at droppe tidlig såning af vintersæd som alternativ efterafgrøde.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.