5 ting der gik godt i marken i 2020

Ugen på Spidsen: Rekordudbytte i kartofler samt gode udbytter i frøgræs, sukkerroer, græs, majs og korn. Alt sammen krydret med en usædvanlig let høst. Jo, der har været meget, man som planteavler, har kunnet glæde sig over i 2020, skriver denne uges klummeskribent på Mark Plus.

For et år siden var der næppe mange, der havde forudset, at vækstsæson 2020 på rigtig mange måder skulle ende med at blive god.

Dengang kunne man i store dele af Jylland se kartoffeloptagere mose gennem arealer, der umiddelbart synes bedst egner til risdyrkning.

De store mængder nedbør havde tilmed sat sit tydelige præg på de afgrøder, der var etableret i efteråret.

Nedbøren havde allerede dengang givet anledning til alvorlige panderynker. Dels fordi det ikke var lykkes at pleje afgrøderne optimalt i løbet af efteråret - og dels fordi de store mængder vand ikke ligefrem gav optimisme i forhold til en god etablering af vårsæden.

Panderynkerne kunne man dog have sparet sig. 2020 blev på mange måder et rigtig godt år for planteavlerne.

Der er derfor meget, man som planteavler kan glæde sig over på tærsklen til et nyt år med nye spændende udfordringer i marken.

Rekordudbytte i kartofler

Endnu er de sidste kartofler ikke forarbejdet. Men 2020 har været et rigtig godt kartoffelår.

I Nordjylland melder de således om rekordudbytter i stivelseskartofler. I resten af Jylland er meldingen, at det er for tidligt, at tale om rekord. Det understreges dog, at det har været en rigtig god høst.

De flotte udbytter skyldes især mange kg kartofler pr. hektar. Samtidig har indholdet af stivelse ligget på knap 19,5 pct. som har været gennemsnittet for de seneste fem år.

Næstbedste roeudbytte nogensinde

Udbytterekorden for sukkerroer fra 2014 får lov at stå. Men gode vækstforhold og et lunt efterår har resulteret i en rigtig god roehøst i år. 

Forventningen er, at årets roehøst lander på et gennemsnitligt udbytte på den gode side af 13,7 ton polsukker pr. hektar. Det er det næstbedste udbytte nogensinde.

Men det når ikke op på de 14,1 ton polsukker pr. hektar, som der blev høstet i 2014. Det kan sukkerroedyrkerne formentlig godt leve med, ligesom de kan glæde sig over fine forhold under optagningen og dermed levering af rene roer til fabrikkerne.

GODt at være frøavler

Årets frøhøst nåede ikke samme niveau som sidste års rekordhøst. Til gengæld frøavlerne glæde sig over gode afregningspriser og et marked i god gænge.

Vi skal hen midt på sommeren, før der kan sættes to streger under dækningsbidraget i frøgræsmarkerne.

Men lur mig, om det ikke lander med et resultat på den rigtige side af 14.000 kroner pr. hektar for rigtig mange frøavlere.

Godt dansk grynhavre

I 2020 har danske landmænd kunnet dyrke grynhavre på kontrakt med en afregningspris på foderbygprisen plus et tillæg på 15 kroner pr. hkg. 

Bliver havren godkendt til gryn, er der ganske fornuftig økonomi i at dyrke afgrøden. Det er stort set alt grynhavren blevet i år. 

Dermed har mange landmænd draget fordel af, at kunne dyrke en afgrøde, som er en god forfrugt i kornsædskifter, samtidig med at den er let at dyrke, og den ikke kræver et særligt stort input af hjælpestoffer. 

Havre til gryn har således været en god forretning i år. Måske kan det blive en afgrøde, der i langt højere grad dyrkes lokalt i stedet for, at vi - som der har der været tradition for gennem en årrække – importerer grynhavre fra især Sverige og Finland.

En god kernestørrelse og god afskalning af havrekernerne er en forudsætning for succes. Det bliver derfor spændende at se, om dansk dyrket havre til gryn bliver en succes i de kommende år.

Rigeligt grovfoder

For de mange landmænd, som hvert år bruger store mængder græs og majs til deres malkekøer, vil 2020 bl.a. blive husket for, at græsset gav rigtig gode udbytter. Samtidig gav majsen mange steder gode udbytter.

Siloerne er derfor fyldt så godt op, at arealet med grovfoder kan reduceres til den kommende sæson.  

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.