5 trin til succes med pløjefri etablering af vårbyg

Det første, du skal gøre, er at gå en tur over marken medbringende spade og jordspyd.

Erik Sandal, chefrådgiver,  Planteproduktion Velas, ers@velas.dk

I denne artikel vil jeg gennemgå de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på ved pløjefri etablering af vårbyg.

Mark Plus blev det i en artikel fra 18. februar beskrevet, at forholdene for pløjefri etablering af vårsæd i år synes særlig gode. Så hvis ikke du har prøvet det før, skal det måske være nu!

1. Gå i marken nu

Medbring spade og jordspyd og gå en tur over marken.

Målet er at vurdere jordstrukturen og se hvornår marken er tjenlig. Jeg vil mene at behovet for løsning på lerjord er relativ lille i år, mens der på jorden med indhold af grovsand kan være et behov. 

2. Nedvisning er afgørende

Som omtalt i tidligere artikel er nedvisning forår en nødvendighed, uanset om marken har været nedvisnet efterår.

Det drejer sig om at finde det rigtige sprøjtetidspunkt og den rigtige dosis. Det vigtigste er at få en effektiv bekæmpelse af græsukrudt. Ved direkte såning kan nedvisning eventuelt vente til efter såning.

Vær sikker på at vejr og tid tillader det – ellers er løbet kørt.

3. Vent til marken er tjenlig

Hvis du ikke har erfaring med pløjefri etablering, er det bedste råd at være tålmodig. Markerne vil alt andet lige være lidt senere tjenlige til såning end naboens pløjede mark. 

Med forholdene i år bør harvning inden såning begrænses til det formål at sikre, at såningen kan ske i den rette dybde, og at der er tilstrækkelig med muld til at dække kernerne.

Behovet for forudgående opharvning afhænger derfor mest af, hvilken såteknik du har til rådighed.

Muligheden for direkte såning er gode, hvis du råder over en såmaskine med tilstrækkelig skærtryk. 

4. Udsædsmængde og sådybde

I det pløjefri ses ofte en lidt lavere fremspiring og en tendens til en lidt lavere buskning end ved pløjning. Øg derfor udsædsmængden med 10-15 procent i forhold til anbefalinger for pløjning. 

Sådybden bør være 2,5-3 cm. Altså lidt mere øverlig end ved pløjning. Argumentet er at er bedre fugt i såbedet og du sikrer en bedre buskning. 

5. Mest gødning ud før eller ved såning

I vårbyg er det vigtig med tilstrækkelig med kvælstof til rådighed fra start. Dette gælder ikke mindst ved pløjefri etablering.

Det er derfor en fordel at placere gødningen ved såning. Er dette ikke en mulighed, bør du samså gødning og udsæd. Blad såsæd og gødning, så du udbringer 40-50 kg N pr. ha. 

I det pløjefri system er nedfældning af gylle en oplagt mulighed på jorde, hvor der ikke opstår strukturskader ved kørsel med nedfælder. Alternativ til nedfældning kan være udbringning før såning med tilsætning af syre eller udbringning efter fremspiringen, eventuelt med tilsætning af syre. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.