6 gode råd til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps

Kamille og andet ukrudt i vinterraps skal bekæmpes så tidligst muligt, så risikoen for små rester af clopyralid i honning kan undgås.

I marker, hvor der vurderes at være et behov for at bekæmpe kamille og andet ukrudt, eventuelt som plet- eller randsprøjtning, vil risikoen for fund af clopyralid blive mindre ved at gøre afstanden mellem sprøjtning med clopyralid-midler og rapsblomstring størst mulig.

Sprøjt derfor så tidligt som muligt mod ukrudt i vinterraps.

Galera eller Korvetto skal bruges senest i stadie 50. Bruges de i stedet for Matrigon og Cliophar vil det nedsætte risikoen for rester af clopyralid i honning, fordi der er længere tid fra sprøjtning, til bierne kommer ind i rapsmarken.

Det gælder om at være klar med Galera eller Korvetto ved vækststart, da stadie 50 hurtigt kan indfinde sig.

Her er seks gode råd om ukrudtsbekæmpelse i raps om foråret:

 

1. Har du brugt Belkar i efteråret

Landsforsøg fra 2018 til 2020 bekræfter, at Belkar i efteråret giver en sikker effekt mod kamille.

Så er rapsen behandlet med Belkar i efteråret, er der ikke behov for opfølgning om foråret i veletablerede rapsmarker. Behovet for forårsopfølgning er her kun begrænset til problemmarker med mange kamiller eller områder med lille konkurrenceevne fra rapsen, f.eks. foragre eller områder med tynd plantebestand efter snegleangreb i efteråret.

Selvom du havde planlagt en splitbehandling med 2 x 0,25 l Belkar pr. ha i efteråret - men kun fik lavet den ene, vil det som udgangspunkt også være nok i veletablerede rapsmarker.

2. Kamille

Behovet for at bekæmpe kamille om foråret afhænger primært af vinterrapsens konkurrenceevne og kamilleplanternes størrelse.

Hvis rapsen hurtigt kommer i vækst og udvikler en tæt plantebestand, kan den udkonkurrere en moderat bestand af små kamilleplanter. I en åben og svag afgrøde vil kamille derimod vokse med op og yde væsentlig større konkurrence over for rapsen.

Som tommelfingerregel vil bekæmpelse i en normalt udviklet afgrøde være aktuel ved mere end 0,5-1 kamilleplante pr. kvm.

3. Spildkorn og græsser

Hvis spildkorn eller græsser ikke er bekæmpet i efteråret/vinteren, fx. med Kerb, kan det være nødvendigt at bruge Agil eller Focus Ultra i foråret.

Er et af midlerne brugt i efteråret, må samme middel dog ikke anvendes i foråret, da det kun må bruges hvert tredje år.

Agil og Focus Ultra bekæmper de fleste græsser, men der er ikke mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs eller væselhale om foråret. Focus Ultra har højest effekt på rajgræs, mens de to midler bekæmper agerrævehale lige godt. Vent på gode vækstforhold og temperaturer på 10-15 grader.

Har man stor bestand af væselhale, bør det overvejes at nedvisne pletterne med glyphosat, så der undgås frøsætning i 2021.

4. Galera

Galera indeholder clopyralid kendt fra Matrigon og picloram kendt fra Belkar, og har god effekt på kamille, kornblomst og burresnerre. Det kan bruges fra 8-9 grader i en periode uden nattefrost - og senest i stadie 50 (blomsterknop omsluttet af blade).

Ved behandling senest i stadie 50 ses ingen afgrødepåvirkning - som blev observeret tilbage i 2013. 

Afgrøden må ikke lide af stress på sprøjtetidspunktet. Stress kan være tørke, store temperaturforskelle mellem dag og nat, nattefrost før og efter sprøjtning, næringsstofmangel, vandlidende jord, påvirkning af andre midler eller glimmerbøsseangreb.

5. Korvetto

Korvetto indeholder clopyralid kendt fra Matrigon og halauxifen kendt som aktivstof som del af Belkar, Zypar eller Pixxaro, og har en bredere effekt end Matrigon alene eller Galera. Det gælder især storkenæb, valmue og tvetand.

Korvetto kan derfor med fordel anvendes mod de nævnte ukrudtsarter i marker, som er ubehandlede i efteråret.

Korvetto skal ligesom Galera anvendes senest i vækststadie 50 - og fra 10 grader.

6. Matrigon og Cliophar

Matrigon 72 SG og Cliophar 600 SL indeholder clopyralid, og skal senest bruges i rapsens stadie 55, hvor blomsteranlæg på hovedskud er synlige, men lukkede og uden synlige gule kronblade. Det er for sent at sprøjte, når de første gule blomsterknopper er synlige. 

Vent på lunt vejr, da midlerne kræver varme før og efter sprøjtning. Sprøjt gerne først på dagen, så midlerne optages under stigende temperaturer.

Mange år er det svært at opnå gode temperaturer til Matrigon, og derfor kan det være en fordel at bruge mindre temperaturfølsommme produkter tidligt i rapsen. 

Kilde: Seges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.