7 gode råd til at så vinterraps direkte i kornstub

Håndteringen af halm er vigtigste punkt for at lykkes med etableringen af vinterraps direkte i kornstub.

Vinterraps efter en kornafgrøde som f.eks. vinterbyg er særdeles populær, og det er med god grund.
 
Vinterbyggen, som høstes tidligt, giver nemlig gode betingelser for at så vinterrapsen rettidigt, og dette kan gøres nemt med såning direkte i stubben.
 
Agrovi har opstillet en række gode råd til at så vinterrapsen direkte i kornstub uden forudgående jordbearbejdning. Rådene er baseret på praktiske erfaringer hos landmænd.

1. Bekæmpelse af Spildkorn

Ved direkte såning af vinterraps efter en kornafgrøde vil du altid støde ind i spildkorn senere på efteråret.

Spildkorn bekæmpes nemt med Agil i rapsen på følgende måder:

● Enkeltbehandling med 0,5 liter pr. hektar i rapsen 4-blade stadie.
● Splitbehandling med 0,3 liter pr. hektar pr. overkørsel. Første behandling i rapsen 4-blade stadie og anden behandling 21-28 dage senere.

2. Håndtering af halm

Vigtigste punkt for at lykkes med etableringen af raps direkte i kornstub. Store klumper af halm vil nemlig give problemer ved etablering af vinterrapsen.

Der er to muligheder:

● Fjern halmen, og du får gode arbejdsbetingelser for såmaskinen.
● Den bedste løsning er at få halmen snittet til perfektion, og fordel derefter eventuelt med strigle. Det sikrer en masse organisk materiale til marken og vil med tiden styrke jordstruktur og gavne fremtidige afgrøder. Høj stub ved høst af kornet hjælper dig til at undgå for store halmmængder, som skal snittes og fordeles jævnt.

3. Valg af såteknik

På markedet findes både no-till og strip-till såmaskiner til opgaven med at etablere raps direkte i stubben. Alle maskiner har hver deres fordele og ulemper.
 
Såmaskiner med skiveskær er den mest skånsomme etableringsmetode i forhold til jordbearbejdning. Især de skråstillede skiveskær bearbejder jorden minimalt, idet skærene blot ”løfter” lidt op i jorden, placerer frøet i rillen og trykker rillen til igen. Her kan hairpining dog være et problem, hvis halmen ikke er snittet optimalt og fordelt jævnt.
 
Tandskærs-maskiner roder lidt mere i de øverste par centimeter af jorden, hvilket kan resultere i uønsket fremvækst af ukrudt eller spilkorn. Tandskæret kan også slæbe, hvis halmen ikke er håndteret korrekt.
 
Uanset valg af såmaskine, så tilstræb tidlig såning, som hovedregel mellem 5. og 15. august på de fleste lokaliteter.

4. Gødningstildeling ved såning

Tilfør 40-60 kg N pr. hektar ved såning, så rapsen får en god og hurtig start på væksten. Det kan ske enten som placeret gødning eller gødning iblandet udsæden.
 
Efterlades halmen på marken, er gødningstildelingen fra start ekstra vigtig, fordi den er med til at sætte gang i omsætningen af det organiske materiale.
 
Fjernes halmen, bør du også tildele startgødning ved såning for at få rapsen godt fra land. Det sætter skub i omsætningen af det organiske materiale i jorden, og hjælper jorden på vej til en bedre struktur.

5. Bekæmpelse af ukrudt

Løsningen med Command + Stomp lige efter såning ikke vil have den fornødne effekt, fordi den kun kan anvendes effektivt på barjord.
 
Belkar derimod kan anvendes effektivt, både som enkeltbehandling eller splitbehandling, på følgende måde
● Enkeltbehandling med 0,4 liter pr. hektar i rapsen 6-blade stadie
● Splitbehandling med 0,25 liter pr. hektar ad to omgange i henholdsvis rapsens 4-blade stadie og 6-blade stadie
 
Senere på efteråret kan der anvendes Kerb (fra 1. november til 31. december) ved yderligere fremspiring af græsukrudt og spildkorn, hvis behandling med Agil ikke har haft den fornødne effekt.

6. Snegleangreb

Snegleangreb forekommer hyppigt ved direkte såning, især på marker med snittet og fordelt halm, som holder på fugt fra jorden og dermed giver gode betingelser for snegle.
 
Tjek dine rapsmarker for snegleproblemer før såning. Begynd bekæmpelsen med det samme, hvis der er snegle i marken.
 
Hold øje med marken den næste tid. En enkelt behandling med 5 kg sneglepiller er ikke altid nok, især i fugtige år kan yderligere bekæmpelser være nødvendigt.

7. Økonomi: Spar 1.000 kr. pr. hektar

I projektet "Grønne marker og stærke rødder", der er forestået af blandt andet Agrovi og Københavns Universitet, viser et case-studie, at det er muligt at spare tæt på 1.000 kr. pr. hektar.

I kapacitetsomkostninger ved at så rapsen direkte i stub fremfor at så i et pløjet system, hvor der indgår en pløjning og en såbedsharvning.
 
I studiet bliver tre dyrkningssystemer sammenlignet, nemlig pløjet, harvet og conservation agriculture. Rent praktisk har tre landmænd til at opgave at registrere alle data som tids- og dieselforbrug, udbytte og behandlinger på deres marker, som ligger indenfor 800 meter af gården.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.