Afgørende for udbyttet: Sørg for svovl nok til gylletildelt vinterraps tidligt forår
En rapsafgrøde kan ikke udnytte kvælstof, hvis der er ikke er tilstrækkeligt med svovl til rådighed, påpeger konsulent.

Det er snart tid for at planlægge strategien for forårets gødskning af vinterraps, især hvis afgrøden skal tildeles gylle. Og her skal man særligt være opmærksom på én ting, fortæller Christian Søndergaard, planteavlskonsulent hos LandboNord.
 
"Jeg oplever ofte planteavlere, hvor det kniber med at få tildelt nok svovl til rapsen, når der er gødsket tidligt med gylle i februar. Men en rapsafgrøde kan altså ikke udnytte kvælstof, hvis der er ikke er tilstrækkeligt med svovl til rådighed", understreger han.
 
Han pointerer også, at det kan være en faglig udfordring for planteavleren at opnå det optimale N:S forhold, fordi man samtidig med tilførsel af svovl i handelsgødning tilfører yderligere N.

KUN GYLLE FEBRUAR HVIS ABSOLUT NØDVENDIGT

Christian Søndergaard opstiller to anbefalede strategier for gødskning af vinterraps, en med tildeling af gylle i februar og en med tildeling af gylle i marts, se næste afsnit.
 
De anbefalede tidspunkter kan selvfølgelig flytte sig lidt afhængig af vejrforholdene.
 
"Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at man kun skal køre gylle ud på vinterrapsen i februar, hvis gylletanken er tæt på at flyde over, eller man ikke kan komme af med gyllen på andre måder.
 
Det er altså ikke fagligt korrekt at kvælstofgødske februar i forhold til rapsplanternes vækst. Det korrekte er at vente til det optimale tidspunkt, altså midt marts, hvor man får den bedste N-udnyttelse, og også har bedst mulighed for at gøde afgrøden op med svovl inden den store N-tildeling", forklarer Christian Søndergaard.

TO STRATEGIER FOR GØDSKNING AF VINTERRAPS
 

Gødskning med tildeling af gylle i februar:

  • Midt februar: Tilfør 100 kg N i gylle. Få gerne maskinstationen til at forsure gyllen hvis muligt. Rapsens behov for svovl vil være opfyldt, hvis gyllen forsures ned til kravet pH 6,4 - 6,0 afhængig af gylletype.
  • ca. 5. marts: Gødskning med 200 kg NS 26-14 for at sikre tilstrækkelig svovlforsyning, som er vigtigt for at få en god udnyttelse af den store N-mængde tilført i februar. Valget af gødningstype er et kompromis mellem god spredning på den positive side og ekstra tilførsel af tidlig N på den negative side
  • Alternativ til NS 26-14. Brug af patentkali eller svovlsur ammoniak vil tilføre mere svovl, men bør kun anvendes hvis man er sikker på en god fordeling, som især er vanskelig ved spredebredder over 24 meter. For Svovlsur ammoniak er kravet god varekvalitet med store korn, en gødningsspreder (for dyr at leje til opgaven) med lange spredevinger og langsom rotation, højest 24 meter spredebredde.
  • Ca. 15. april: 50 kg N i handelsgødning NS 26-14

 Gødskning med tildeling af gylle i marts:

  • 1. marts: 200 kg NS 26-14 (50 kg N)
  • Midt marts: 100 kg N i gylle
  • Midt april: 50 kg N i handelsgødning NS 26-14 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ KALITAL

Christian Søndergaard opfordrer også til at være opmærksom på markens kalital.
 
Hvis kalitallet er lavt, under 10, er det ofte nødvendigt at følge op med tildeling af kali, også selvom gyllen indeholder 60-65 kg kali pr. hektar.
 
Kaligødningen bør køres ud i en separat kørsel på samme tidspunkt som tildeling af første omgang handelsgødning.

Hvis man har problemer med at opnå den nødvendige svovltilførsel, som i eksemplet herover kan der anvendes Patentkali (KS 25-18), eller Kornkali eller kornkali (KS 33-4).

Disse to gødningstyper, som indeholder svovl, er dog meget dyrere end den billige K 49, så vær meget opmærksomme på omkostningerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.